Aichmofobia, czyli o lęku przed igłami i ostrymi przedmiotami

Aichmofobia jest panicznym lękiem związanym z kontaktem z igłami i ostrymi przedmiotami. Lęk może być również wywołany przez na przykład palec wskazujący bądź końcówkę parasola.

Aichmofobia to nieuzasadniony lęk, jak każda z fobii, który wiąże się ze strachem przed ostrymi przedmiotami czy też narzędziami. U osób cierpiących na aichnofobię lęk wywołują przed wszystkim igły, ale także noże, ostre końcówki parasola, a nawet palec wskazujący.Jest to jedna z bardzo częstych fobii występujących we współczesnym świecie, które coraz częściej dotykają społeczeństwo. 

 

 

  • Jak rozpoznać aichmofobię

Przesadne reakcje na te ostre przedmioty objawiają się trwogą i zaniepokojeniem, mimo jednoczesnej świadomości, że powód strachu jest co najmniej irracjonalny. Jednak siła lęku sprawia, że człowiek cierpiący na fobię, wpada w panikę na samą myśl o obiekcie, który budzi jego strach.
Niektórzy ludzie nie szukają fachowej pomocy, próbują po prostu radzić sobie z strachem związanym z użyciem igły w kontekście medycznym, inni zaś szukają fachowej pomocy u specjalistów.
Fobie, zwane inaczej stanami lęku istnieją w społeczeństwie już od dawien dawna. Mogą przybierać rozmaite formy i dotyczyć różnorodnych dziedzin, począwszy od określonych przedmiotów aż po sytuacje i zjawiska. Fobie w bardzo znaczący sposób utrudniają życie, gdyż wiążą się z ciągłym unikaniem sytuacji związanych z wszystkim, co może wywoływać strach.

 

  • Jak można pomóc

Ponieważ fobia ta jest tak powszechna, wiele osób wpada w panikę zaraz po zobaczeniu personelu medycznego, który nieodłącznie kojarzy im się z zabiegami medycznymi. U osób, u których wystąpuje aichmofobia, pierwszym objawem kontaktu z igłą mogą być drżenie, omdlenia, duszność, nudności, suchość w ustach i pocenie. U niektórych zaś narażenie na igły może prowadzić nawet do omdleń lub do ciężkich ataków nieuzasadnionej paniki.
Osoby z tego rodzaju fobią unikają sytuacji, w których będą one narażone na widok i kontakt z igłami. Może to prowadzić do groźnych konsekwencji, wśród nich między innymi zupełna niechęć do podejmowania pomocy medycznej, ponieważ strach przed igłą, która może zostać użyta, jest dużo większa niż troska o zdrowie i życie.
Pacjenci z aichmofobią powinni na wstępie informować personel medyczny o swoim strachu i wszelkich towarzyszących mu objawach. Pozwoli to znaleźć zrozumienie wśród lekarzy i pielęgniarek, a także umożliwi znalezienie takich środków ostrożności, aby wszelkie procedury medyczne z udziałem igły były bardziej komfortowe dla pacjenta.