Antena pokojowa - jak uzyskać idealny odbiór

Idealny odbiór za pomocą anteny pokojowej uzyska się odpowiednio ustawiając urządzenie, eliminując możliwości zakłóceń oraz montując wzmacniacz anteny

Antena pokojowa jest prostym rozwiązaniem dla polepszenia odbioru ulubionych stacji telewizyjnych. Ponadto zajmuje niewiele miejsca, właściwie nie wymaga montażu, a jedynie odpowiedniego podłączenia do odbiornika telewizyjnego. Bardzo istotne jest umieszczenie jej w warunkach i położeniu, które gwarantują jak najbardziej efektywne wykorzystanie tego urządzenia.

Ustawienie anteny
Aby antena pokojowa, zwana również wewnętrzną, pełniła swoją rolę należycie czyli zapewniała idealny odbiór, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim antena wewnętrzna jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich tych, którzy mieszkają nie dalej niż około 20 kilometrów od nadajnika. Jest to bowiem stosunkowo słabe urządzenie w porównaniu do anten zewnętrznych. Aby można było uzyskać jak najbardziej dobry odbiór stacji telewizyjnych trzeba antenę pokojową odpowiednio ustawić. W tym celu należy zlokalizować miejsce najbliższego nadajnika - tę informację można uzyskać wyszukując jej za pomocą Internetu. Następnie trzeba ustawić antenę w pomieszczeniu w stronę, gdzie znajduje się najbliższy nadajnik telewizyjny. Aby uzyskać idealny odbiór, warto ustawić antenę wewnętrzną naprzeciwko okna. Najlepszy odbiór za pomocą anteny wewnętrznej uzyska się, gdy wokół nie ma wysokich zabudowań, drzew czy wzniesień, korzystne jest zatem jej umieszczanie jak najwyżej w mieszkaniu, na przykład na poddaszu.

Eliminowanie ewentualnych zakłóceń
Zdarza się, że wiele z urządzeń domowych może zakłócać odbiór anteny pokojowej. Zatem ważne jest, aby nie umieszczać jej w pobliżu jakiegoś innego odbiornika radiowego. Ponadto kraty w oknie mogą generować zakłócenia i znacznie obniżać jakość odbioru wewnętrznej anteny. Idealny odbiór za pomocą tego urządzenia można uzyskać w wypadku, gdy nadajnik jest w jakimkolwiek, choć najmniejszym stopniu widoczny z okna mieszkania, w którym chce się zamontować to urządzenie. Antena wewnętrzna jest wygodnym rozwiązaniem, w wypadku niemożności zainstalowania anteny zewnętrznej. Jednakże zawsze za pomocą wszelkiego rodzaju anten montowanych na zewnątrz będzie można uzyskać lepszy odbiór niż w przypadku anteny pokojowej. Należy zatem zadbać, by wszelkie możliwe do spełnienia warunki idealnego odbioru zostały spełnione. Tylko wtedy można liczyć na jak najbardziej efektywne wykorzystanie tego urządzenia i uzyskanie idealnej jakości odbioru pożądanych stacji telewizyjnych bez zakłóceń.

Wzmacniacze odbioru anteny
Żeby za pomocą wewnętrznej anteny uzyskać idealny odbiór można również kupić urządzenie wzmacniające jej działanie. Najczęściej dostępne są na rynku anteny ze wzmacniaczem już zamontowanym, ale możliwe jest również dokupienie takiego urządzenia do posiadanej już anteny pokojowej. Należy jednak pamiętać, że zamontowanie zbyt silnego wzmacniacza może paradoksalnie znacznie pogorszyć odbiór bowiem urządzenie wzmacniające działanie anteny wewnętrznej również wzmacnia wszelkie zakłócenia docierające do niej. Dobrym rozwiązaniem jest również zakup urządzenia wzmacniającego odbiór, które posiada zasilacz z możliwością regulacji napięcia, przez co można kontrolować i zmieniać poziom wzmocnienia.