Badania układu równowagi

Zawroty głowy należą do najczęściej zgłaszanych dolegliwości.

Przyczyną zawrotów są organiczne lub czynnościowe zaburzenia w układzie równowagi. Układ równowagi jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowej postawy ciała zarówno w spoczynku jak i w ruchu, a także zapewnia stabilizację pola widzenia. Prawidłowe funkcjonowanie tego układu zależy od prawidłowej czynności i współdziałania narządu przedsionkowego (zlokalizowanego w uchu wewnętrznym), narządu wzroku, zmysłu czucia głębokiego oraz ośrodkowego układu nerwowego.

Zawroty są objawem, który może wystąpić w różnych schorzeniach. Czasami mogą być sygnałem poważnej choroby. Ocena stanu układu równowagi jest bardzo ważna zarówno u osób chorych jak i zdrowych, ale wykonujących zawody, których specyfika wymaga pełnej sprawności tego układu. Prawidłowy stan układu równowagi jest warunkiem bezpieczeństwa pracy, zwłaszcza u osób pracujących na wysokości (i głębokości), przy maszynach w ruchu, w transporcie i komunikacji. Ocena stanu układu równowagi powinna opierać się zatem na badaniu objawów obiektywnych, do badania których stosuje się:
- VNG – Videonystagmografię
- posturografię

VNG – Videonystagmografia to metoda, która opiera się na zapisie ruchu gałek ocznych za pomocą bardzo czułej wideokamery. Ruchy gałek ocznych obserwowane są na monitorze. Istnieje możliwość rejestracji oczopląsu samoistnego oraz indukowanego kalorycznie, optokinetycznie i w próbach położeniowych dla obu oczu jednocześnie z cyfrowym zapisem wyniku. Badanie jest bezbolesne i dokładne.

Posturografia – badanie opiera się na rejestracji ruchów wyrównawczych wykonywanych w postawie wyprostnej. Umożliwia obiektywną ocenę układu równowagi w badaniach statycznych i  dynamicznych. Próby posturograficzne oceniają stan układu równowagi w sposób całościowy. Elementy wchodzące w skład układu równowagi – wzrokowy, przedsionkowy i proprioceptywny - badane są jednocześnie. Badanie jest krótkotrwałe, bezbolesne i dokładne.

Oba badania – wideonystagmografia i posturografia - wzajemnie się uzupełniają ułatwiając podjęcie właściwej decyzji diagnostycznej i terapeutycznej. Oba testy wykonywane są w Lubuskim Centrum Laryngologii.