Bajkoterapia - metoda pomocy dzieciom

Bajkoterapia rozwija inteligencję emocjonalną dziecka oraz wspiera kształtowanie się kompetencji społecznych, ponadto towarzyszy dzieciom w trudnych chwilach, wyjaśniając prostym językiem, zjawiska przez dziecko niezrozumiałe.

Bajkoterapia jest podejściem terapeutycznym skierowanym do szczególnej grupy odbiorców, jaką są dzieci. Treści przekazywane w formie bajki najlepiej docierają do najmłodszych odbiorców, gdyż ich struktura, język i fabuła nie są zbyt skomplikowane oraz zawierają elementy pozytywnie oddziałujące na wyobraźnię dzieci.

Bajkoterapia - pomóż dziecku zrozumieć

Bajkoterapia jest rozwiązaniem dla rodziców i wychowawców dzieci przeżywających trudne emocje, z którymi nie mogą sobie one poradzić. Małe dzieci, do których kierowana jest ta metoda pracy terapeutycznej, często przeżywają lęki związane miedzy innymi z rozłąką z rodzicami, nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi i innymi sytuacjami, które stanowią dla nich źródło silnego stresu. Zwykła rozmowa z dzieckiem na temat emocji jest trudna, gdyż dziecko nie ma jeszcze dostatecznie rozwiniętego wglądu w siebie i umiejętności rozumienia własnych procesów psychicznych, nie posiada także wystarczająco rozbudowanego systemu pojęć i słownictwa. Bajkoterapia stanowi dla dziecka źródło oparcia w trudnych momentach, takich jak rozwód rodziców, śmierć kogoś bliskiego, czy pierwsza rozłąka z rodzicami. Podczas czytania bajki terapeutycznej dziecko wczuwa się w świat przedstawiony w opowiadaniu, identyfikuje się z bohaterem (który w bajkoterapii ma służyć jako środek do przeniesienia swoich lęków w rzeczywistość bajki) i wspólnie z nim rozwiązuje swój problem na zasadzie identyfikacji, i naśladownictwa.

Bajkoterapia - uczy i rozwija

Innym zastosowaniem bajek terapeutycznych jest edukacja dziecka, dotycząca wzorców i norm uznawanych w danej społeczności oraz podstawowych wartości moralnych. Poprzez bajkę dziecko uczy się, jak należy postępować, co jest dobre, a co złe, oraz jakie mogą być konsekwencje niektórych niepożądanych postaw i zachowań. Dodatkową rolą, jaką spełnia bajkoterapia jest funkcja relaksacyjna. Bajki terapeutyczne przedstawiają znany dziecku i lubiany przez nie świat, w którym czuje się ono akceptowane i bezpieczne. Poprzez silną identyfikację z głównym bohaterem i charakterystyczne dla dziecka intensywne "wczuwanie się" w bajkowy świat przedstawiony w opowiadaniu, bajkoterapia może być sposobem zastępczego zaspokojenia potrzeb dziecka, takich jak potrzeba akceptacji, bliskości i bezpieczeństwa. Bajkoterapia rozwija inteligencję emocjonalną dziecka, zwiększa rozumienie własnych i cudzych emocji oraz wpływa na kształtowanie się empatii, otwartości i kompetencji społecznych. Czytanie bajek doskonale oddziałuje także na intelekt dziecka, rozwijając u niego wyobraźnię, umiejętność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów, a także myślenie abstrakcyjne.