Biorytm intelektualny: wyliczenie kondycji naszego umysłu?

Biorytm intelektualny odpowiada za wzmocnienie lub osłabienie naszych naturalnych predyspozycji do logicznego myślenia, zdolności zapamiętywania, kreatywności i spostrzegawczości.

Biorytm intelektualny bywa czasem nazywany cyklem umysłowym. Jest skorelowany z pracą naszego mózgu i dlatego jego wskazania pomagają określić nasza kondycję intelektualną. Odpowiada za dużą część procesów poznawczych i twórczych a także za umiejętność logicznego myślenia i komunikowania się z innymi ludźmi.

Biorytm intelektualny - obliczenie

Biorytm intelektualny jest funkcją, której wykres przypomina sinusoidę - rozpoczyna się od miejsca zerowego, następnie łagodnie wzrasta aż osiągnie maksimum i przechodzi w fazę spadkową. Okresem funkcji jest czas 33 dni, dlatego, aby wyliczyć, w którym dniu cyklu intelektualnego się znajdujemy, należy podzielić liczbę przeżytych dni przez 33. Jeśli pozostała z dzielenia reszta znajduje się w przedziale od 1 do 16, oznacza to, że znajdujemy się w wyżowej fazie cyklu, natomiast kolejne dni mają ujemne wskazania.

Dodatnia faza cyklu intelektualnego

Im wyższe wartości przyjmuje nasz biorytm intelektualny, tym większa jest wydajność naszego mózgu. Chociaż zdolności intelektualne są kwestią indywidualnych cech człowieka, w dniach wyżowej fazy cyklu możemy pełniej wykorzystać nasze możliwości. Mamy wówczas dobrą zdolność zapamiętywania, poprawioną koncentrację i spostrzegawczość. Doskonale działają także nasza inteligencja i poczucie humoru, dlatego mamy wtedy większą szansę na zaimponowanie znajomym naszą błyskotliwością. Jest to również dobry czas dla twórczego myślenia, generowania nowych pomysłów i znajdywania oryginalnych rozwiązań problemów. Mamy wtedy również większe predyspozycje do zrozumienia zagadnień technicznych. Także kontakty międzyludzkie powinny przychodzić nam z większą łatwością, ze względu na naszą zwiększoną zdolność przyswajania komunikatów i wyrażania własnych myśli. Możemy zaobserwować również wyczulone działanie intuicji i empatii.

Biorytm intelektualny - faza niżowa

Ujemne wskazania biorytmu umysłowego mogą nieść ze sobą obniżoną zdolność zapamiętywania i przyswajania nowych informacji. Również nasza koncentracja i refleks mogą być nieco osłabione. Ponieważ biorytm intelektualny jest związany z naszą kreatywnością i zdolnością twórczego myślenia, w niżowej fazie cyku możemy być mniej pomysłowi i mieć skłonność do korzystania z gotowych rozwiązań i schematów. Nie jest to dobry czas na podejmowanie trudnych decyzji wymagających dużej przytomności umysłu. Zadania natury technicznej i zagadki logiczne mogą nam sprawiać trudności. W ujemnej fazie cyklu pojawiają się również problemy z wymianą myśli i kontaktami międzyludzkimi.