Biorytm psychiczny i jego wpływ na nastrój

Biorytm psychiczny związany jest z naszymi emocjami, dlatego jego fazy odpowiadają za poziom optymizmu, wewnętrznej energii, wrażliwości i empatii, czyli czynniki kluczowe w kontaktach międzyludzkich.

Biorytm psychiczny bywa nazywany często cyklem emocjonalnym. Jest ściśle związany ze światem naszych uczuć, emocji i nastrojów. Reguluje samopoczucie wewnętrzne oraz cechy związane ze sferą podświadomości - intuicję, zdolność współczucia czy samokontrolę.

Jak obliczyć biorytm psychiczny?

Cykl emocjonalny trwa 33 dni, pierwsza jego połowa odznacza się dodatnimi wartościami, natomiast reszta znajduje się w fazie niżowej. Pierwszym krokiem do określenia, w którym dniu cyklu się znajdujemy, jest obliczenie ilości przeżytych dni. Następnie należy od liczby tej odjąć największą możliwą wielokrotność liczby 33. Pozostałość jest dniem cyklu. Dokładniejsze parametry można osiągnąć korzystając z dostępnych w internecie aplikacji.

Biorytm psychiczny w dodatniej fazie

Cykl emocjonalny w swojej wyżowej fazie sprzyja dobremu samopoczuciu, optymistycznym myślom i przyjaznemu nastawieniu do ludzi w naszym otoczeniu. Dzięki temu komunikacja interpersonalna jest ułatwiona, a okazywana bliźnim sympatia wywołuje pozytywny efekt także z ich strony. Dodatkowo z większą swobodą wyrażamy swoje myśli i potrafimy dotrzeć do sedna cudzych wypowiedzi. Dobry nastrój, jaki daje dodatni biorytm psychiczny, obejmuje również czynniki takie jak większa stabilność emocjonalna, dobra odporność na stres i mniejsza drażliwość. W tym okresie z większą ochotą wybaczamy innym błędy a nasza zdolność współodczuwania jest wyczulona, dlatego to dobry moment na przeprowadzenie poważniejszych rozmów w spokojnej, przyjaznej atmosferze. Dodatkowo wzmocniona jest nasza intuicja, refleks i szybkość reakcji.

Ujemny biorytm psychiczny

Po wyżowej fazie cyklu emocjonalnego zazwyczaj przychodzi spadek formy. Ujemny biorytm psychiczny można rozpoznać po ogarniającym uczuciu przygnębienia i rozdrażnienia, często bez wyraźnego powodu. Mamy wtedy dużą skłonność do wpadania w irytację. Możemy odczuwać pewne rozchwianie emocjonalne, odznaczające się przemiennym występowaniem stanów euforii i pesymizmu. Możemy mieć wtedy lekko zaburzoną ocenę rzeczywistości i przypisywać zdarzeniom większe znaczenie, niż mają w rzeczywistości. Zdarza się, że z powodu podenerwowania i obniżonej kondycji psychicznej kontakty z ludźmi przebiegają w mniej przyjaznej atmosferze. Biorytm psychiczny w ujemnej fazie nie jest czasem sprzyjającym podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących życia osobistego, nie należy również wdawać się wtedy w sprzeczki, ponieważ możemy kogoś pochopnie zranić. W trudnych momentach należy dać sobie więcej swobody i zadbać o warunki, w których możemy wyciszyć się i zrelaksować.