Błąd kroków i inne zasady gry w koszykówkę

Jak wolno rzucać do kosza, czym jest faul czy jak wygląda popularny błąd kroków określone jest w podstawowych zasadach gry z koszykówkę, które pozwalają na cieszenie się tym sportem.

Błąd kroków jest jednym z najczęściej popełnianych błędów w grze w koszykówkę. Łatwo jest jednak nauczyć się podstawowych reguł które pozwolą nam go uniknąć. Błąd kroków występuje kiedy zawodnik łapie piłkę oburącz i zaczyna się przemieszczać po boisku bez rozpoczęcia kozłowania. Jedynym dozwolonym przesunięciem się w tym wypadku jest oderwanie jednej nogi od parkietu i dokonanie tak zwanego obrotu, czyli zrobienie kroku jedną nogą, przy jednoczesnym pozostawieniu drugiej na parkiecie. Oprócz obrotu zawodnik może podać piłkę innemu zawodnikowi lub rzucić do kosza. W drugiej sytuacji musi oddać rzut będąc jeszcze w powietrzu po wyskoku, zanim opadnie na ziemię, lub oddać go już z ziemi. W przypadku kiedy zawodnik upadnie trzymając oburącz piłkę może kontynuować grę o ile nie zacznie się przesuwać, obracać lub próbować wstać. Błąd kroków jest karany odebraniem piłki na rzecz przeciwnika.

Podstawowe zasady gry w koszykówkę
W koszykówce obowiązuje kilka podstawowych zasad. Piłka może być podawana, rzucana lub kozłowana rękami, nie wolno za to piłki uderzać, ani nogą, ani ręką. Celny rzut do kosza jest premiowany dwoma lub trzema punktami zależnie od odległości rzucającego od kosza. Ruch z piłką musi się odbywać przy jednoczesnym kozłowaniu, czyli odbijaniu ją jedną ręką od podłogi, z wyjątkiem reguł określających błąd kroków. Faule w koszykówce gwizdane są w momencie nieprawidłowego zetknięcia się z przeciwnikiem, to znaczy w momencie kiedy jeden z graczy popycha, trzyma, uderza lub utrudnia poruszanie się drugiemu. Karą za faule są rzuty osobiste których ilość jest uzależniona od miejsca popełnienia przewinienia. W koszykówce ważny jest także czas. Każda drużyna ma dwadzieścia cztery sekundy na przeprowadzenie akcji oraz osiem sekund na wyjście z własnej połowy. Również rzuty wolne i auty należy wykonać w ciągu pięciu sekund od gwizdka.

Jak rozgrywać mecze?
Drużyny koszykarskie składają się z dwunastu zawodników, z czego pięciu może przebywać jednocześnie na boisku. W składzie można dokonywać dowolnej ilości zmian w trakcie rozgrywki, za zgodą sędziego. Czas gry podzielony jest na cztery części, każda trwająca po dziesięć minut. Pomiędzy pierwszą i drugą oraz trzecią i czwartą częścią meczu przerwa trwa dwie minuty, natomiast pomiędzy druga, a trzecią piętnaście minut. Mecz rozpoczyna się zawsze rzutem sędziowskim w kole środkowym, a drużyny zmieniają kosze przed drugą połową każdego meczu. Oczywiście koszykówka jest grą bardzo dowolną w sposobie rozgrywki i na potrzeby gry z przyjaciółmi możemy modyfikować wytyczne dotyczące składów i czasu gry, jak także rezygnować z części przepisów, zachowując tylko te najważniejsze - jak na przykład błąd kroków.