Brak pracy po studiach - co robić?

Aby poradzić sobie z problemem braku pracy po studiach, należy zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe, nieustannie podnosić swoje kwalifikacje i umiejętnie przygotować dokumenty aplikacyjne.

Wielu absolwentów szkół wyższych musi zmierzyć się z problemem braku pracy po studiach. Niestety często pomimo wysłania niezliczonej ilości CV, telefon uparcie milczy.Młody człowiek może wtedy poczuć się bezradny i zdezorientowany. Jednak są sposoby, które mogą pomóc w takiej sytuacji. Pierwsze rozwiązanie to jasno określić własne cele i cierpliwie do nich dążyć. Można również podjąć pracę zarobkową mającą niewiele wspólnego z wiedzą i kwalifikacjami, które student zdobył w trakcie pięciu lat nauki. 

 

 

  • Zdobywanie doświadczenia zawodowego

Kluczowym atutem aplikanta jest doświadczenie zawodowe. Właśnie na nie w pierwszej kolejności zwraca uwagę przyszły pracodawca. Wielu absolwentów szkół wyższych nie zdaje sobie sprawy z tego, że doświadczenie zawodowe można zdobyć nie tylko pracując na danym stanowisku, ale też odbywając praktyki i staże, czy podejmując działalność w kołach naukowych. Naprawdę warto czasem popracować jako wolontariusz, aby móc wpisać w CV, że zdobyło się konkretne umiejętności praktyczne. Urzędy Pracy próbują wychodzić naprzeciw osobom, które zmagają się z problemem braku pracy po studiach i oferują absolwentom możliwość zatrudnienia na staż. Warto korzystać z takich propozycji. Na stażu absolwent uczy się praktycznie wykorzystywać wiedzę, zyskuje doświadczenie zawodowe, ma też możliwość zaprezentowania przełożonemu posiadanych umiejętności oraz pokazania siebie jako zdolnego i odpowiedzialnego pracownika. Opiekun stażu na pewno nie odmówi sumiennemu stażyście wystawienia referencji, a może nawet sam zaproponuje mu etat, jeśli będzie taka możliwość.

 

 

  • Podnoszenie kwalifikacji

Ponoszenie kwalifikacji zawodowych polega na ciągłym dokształcaniu się, uczęszczaniu na kursy, zdobywaniu kolejnych specjalizacji. Warto o tym pomyśleć już w trakcie studiów, ponieważ szerszy zakres wiedzy i umiejętności sprawia, że aplikant może odpowiedzieć na więcej ofert pracy, a tym samym zwiększa swoje szanse na zdobycie zatrudnienia. Brak pracy po studiach może też oznaczać, że brakuje wolnych wakatów dla ludzi z danym wykształceniem. Należy wtedy pomyśleć o przekwalifikowaniu się, ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na danym stanowisku i uzupełniającego już zdobytą wiedzę. Warto skontaktować się z pośrednikiem pracy i zapytać o możliwość odbycia kursu refundowanego przez Urząd Pracy.

 

 

  • Dokumenty aplikacyjne

Brak pracy po studiach często wiąże się z nieumiejętnością przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Informacje w nich zawarte mają znaczący wpływ na to, czy osoba starająca się o pracę zostanie zaproszona na rozmowę kwalifikacyjną. CV i list motywacyjny powinny przedstawić aplikanta, jako człowieka posiadającego cechy niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych. Warto też zadbać o to, aby list motywacyjny nie był odwzorowaniem żadnego szablonu. Pracodawcę na pewno znudzi przeglądanie dokumentów, które wyglądają niemal identycznie. Trzeba więc nadać listowi motywacyjnemu rys oryginalności, zaciekawić przełożonego sobą i swoimi zainteresowaniami. Grzeczność wymaga, aby list motywacyjny był kierowany do osoby prowadzącej rekrutację.