Bronchoskopia: przebieg i cel zabiegu

Bronchoskopia jest zabiegiem często budzącym obawy i strach u pacjentów. Zupełnie niepotrzebnie. Jest to prosty zabieg, który niejednokrotnie może uratować życie.

Jest to diagnostyczne badanie endoskopowe dróg oddechowych wykonywane za pomocą specjalnego urządzenia wprowadzanego przez nos lub usta - bronchoskopu. Zabieg ten przeprowadzany jest przy znieczuleniu miejscowym. Podczas zabiegu można pobrać do badania materiał z dróg oddechowych, poddawany potem do badania w celu dalszej diagnozy.

Wskazania do zabiegu
Zabieg wykonywany przy następujących objawach: krwioplucie, przedłużający się kaszel o niewyjaśnionej przyczynie, podejrzenie uszkodzenia tchawicy lub oskrzeli w wyniku urazu, duszności nieznanej przyczyny, zespół żyły głównej górnej, aspiracja treści żołądkowej lub substancji żrących, oparzenia dolnych dróg oddechowych, zmiany w obrazie radiologicznym płuc, duża ilość produkowanej wydzieliny śluzowo-ropnej lub odkrztuszanie mas sercowatych.

Przeciwwskazania przeprowadzenia zabiegu
Zabiegowi nie powinni być poddawani pacjenci z następującymi dolegliwościami: ciężka niewydolność oddechowa, niewydolność serca, zawał serca (2 tygodnie przed zabiegiem) lub niestabilna choroba wieńcowa, ciężkie zaburzenia rytmu serca, zmiany zwyrodnieniowe w szyjnym odcinku kręgosłupa (przy bronchoskopii sztywnej), ciężkie zaburzenia krzepliwości krwi, niedokrwistość dużego stopnia.
Zabieg może być wykonany jedynie za zgodą pacjenta. Nie powinno się go przeprowadzać u osób starszych.

Rodzaje przeprowadzanych zabiegów.
Wyróżnia się dwa rodzaje zabiegu: za pomocą bronchoskopu miękkiego i sztywnego (w przypadku, gdy konieczne jest zatamowanie krwawienia, usunięcie ciała obcego w drogach oddechowych czy udrożnieniu tchawicy i dużych oskrzeli).

Przygotowanie pacjenta do zabiegu bronchoskopii
Pacjent, który będzie poddawany zabiegowi nie może spożywać żadnych pokarmów na 4 godziny przed zabiegiem i pić wody na 2 godziny przed zabiegiem. Przed zabiegiem konieczne jest oznaczenie układu krzepnięcia z krwi, oznaczenie antygenu HBs, przeprowadzenie gazometrii krwi tętniczej. Jeżeli pacjent zażywa doustne środki przeciwkrzepliwe zaleca się przejście na heparynę. W ciągu 24 godzin przed zabiegiem nie wolno palić papierosów. Pacjent musi posiadać założone wkłucie do żyły obwodowej. Po samym zabiegu nie należy spożywać żadnych pokarmów przez minimum 2 godziny, ponieważ odruch połykania jest upośledzony i możliwe jest zachłyśniecie się.

Przebieg badania
Zabieg bronchoskopii przeprowadza się w następujący sposób: do układu oddechowego pacjenta leżącego na wznak, wprowadza się przez nos lub usta bronchoskop, w którym umieszczona jest kamera przesyłająca na ekran monitora obraz dróg oddechowych pacjenta. Następnie bada się kolejne "etapy" układu oddechowego. Cały zabieg trwa około 15 minut.