Budowa kości człowieka

Szkielet stanowi rusztowanie ciała, pozwala na wzrost i ruch - wszystko to jest możliwe dzięki złożonej budowie kości człowieka.

Najbardziej typowa kość człowieka - kość długa - jest zbudowana z trzonu i dwóch nasad: górnej i dolnej. Trzon kości stanowi „rurę”, która jest zbudowana z tkanki kostnej zbitej. Światło "rury" stanowi jama szpikowa. Drugi rodzaj tkanki kostnej, tkanka kostna gąbczasta, buduje trzony kości. Cała kość pokryta jest włóknistą błoną, zwaną okostną. Jest ona odpowiedzialna za ukrwienie i unerwienie tkanki kostnej. Taka budowa kości człowieka nadaje szkieletowi niezwykłą wytrzymałość i elastyczność.

Rodzaje kości
Ze względu na kształt wyróżnia się kości długie (piszczelowa, ramienna), krótkie (kości nadgarstka), płaskie (kości sklepienia czaszki) i różnokształtne (kości podstawy czaszki). Istnieje także rodzaj kości zwany kośćmi pneumatycznymi. Są one wypełnione powietrzem - występują tylko w czaszce. Budowa kości człowieka umożliwia im pełnienie wielu funkcji, między innymi funkcji podporowej, ochronnej i krwiotwórczej. Stanowią też przyczepy dla mięśni, umożliwiając ruch wspólnie z ruchomymi stawami. Oprócz tego są dla organizmu magazynem soli mineralnych.

Budowa histologiczna
Z punktu widzenia histologii budowa kości człowieka jest zróżnicowana. Występuje tu nie tylko tkanka kostna, ale również tłuszczowa, krwiotwórcza i chrzęstna. W skład tkanki kostnej wchodzą sole mineralne, które zapewniają sztywność kości. Sprężystość nadaje tak zwana osseina. Niezwykle istotną rolę w budowie kości człowieka stanowią komórki kościotwórcze (osteoblasty) oraz komórki kościogubne (osteoklasty). Odpowiadają one za odnowę i regenerację tkanki kostnej. Dzięki ich działalności szkielet człowieka jest wymieniany w ciągu jego życia cztery do pięciu razy.

Okostna i jej funkcje
Kości są pokryte włóknistą błoną, zwaną okostną. Jest ona zbudowana z tkanki łącznej zbitej. Obfituje w naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe, które rozgałęziają się w obrębie tkanki kostnej systemem kanałów Volkmana i Haversa. Okostna pełni kluczową rolę w procesach odżywiania i regeneracji kości. To właśnie w wewnętrznej warstwie okostnej (przylegającej do kości) znajdują się osteoklasty i osteoblasty. Równowaga miedzy działalnością tych dwóch rodzajów komórek warunkuje sprawny system naprawy i wymiany tkanki kostnej.

Stawy
Dzięki nim możliwy jest sprawny i bezbolesny ruch. Stawy stanowią połączenie dwóch kości. Aby zapewnić jak najmniejsze tarcie, staw otoczony jest torebką stawową, a kości w obrębie stawu pokryte są gładką, twardą i sprężystą chrząstką stawową. Jama stawu jest wypełniona mazią stawową. Stanowi ona "smar", który zapewnia gładkie i bezbolesne ruchy, a także pełni funkcję odżywczą dla chrząstki.