Cesarskie cięcie - za i przeciw

Cesarskie cięcie to operacja, której wad jest tyle samo, ile zalet, dlatego budzi liczne kontrowersje.

Cesarskie cięcie to operacja, która w swoim założeniu umożliwia przyjście na świat dziecku. Istnieją jej liczne zalety, nie można jednak zapominać, że żadna ingerencja chirurgiczna nie jest pożądana przez ludzki organizm.

 

 

  • Zalety cesarskiego cięcia

Jako pierwszą zaletę cesarskiego cięcia wymienia się zazwyczaj brak bólu porodowego, czas trwania operacji, a także zmniejszenie ryzyka pojawienia się zaburzeń u noworodka, które mogą pojawić się wskutek porodu naturalnego (porażenie mózgowe). Cesarskie cięcie, gdy nie jest wcześniej planowane, wykonuje się jednak głównie w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia rodzącej kobiety bądź dziecka (wewnątrzmaciczne niedotlenienie). Oczywiście istnieje szereg wskazań do podjęcia decyzji o cesarskim cięciu, do których można zaliczyć m.in. wystąpienie łożyska przodującego (lekarz może stwierdzić jego istnienie około połowy ciąży), ciężkie zatrucie ciążowe, zbyt duża wada wzroku u matki (lub odklejająca się siatkówka), złe ułożenie dziecka i zbyt duża jego masa (powyżej 4,5 kg). Ważnym wskazaniem do przeprowadzenia operacji jest także wcześniejszy poród przez cesarskie cięcie. W takich sytuacjach cesarskie cięcie jest operacją ratującą życie, do której kobieta może się odpowiednio wcześniej przygotować. Sama możliwość zaplanowania terminu cesarskiego cięcia jest już jego zaletą - pozwala uniknąć stresu związanego z oczekiwaniem na rozpoczęcie akcji porodowej.

 

  • Wady cesarskiego cięcia

W Polsce nie ma możliwości wykonania zabiegu cesarskiego cięcia na życzenie pacjentki. Wynika to głównie z tego powodu, że cesarskie cięcie – jak każda operacja – to ingerencja w ludzki organizm, która niesie ryzyko pojawienia się powikłań (wystąpienie zakażenia, krwotoku). Niestety, wbrew powszechnym opiniom, dla dziecka lepszy jest poród siłami natury. Podczas jego trwania dziecko przygotowuje się do przyjścia na świat, cesarskie cięcie jest dla niego szokiem. „Cesarka” jest tak szybka, że dziecko nie jest w stanie samodzielnie wypchnąć z płuc wód płodowych, robią to lekarze. Pojawiają się wśród lekarzy głosy, że może to w przyszłości zwiększyć zachorowalność na choroby dróg oddechowych u osób urodzonych przez cesarskie cięcie. Co ważne, również organizm matki nie jest gotowy na przyjście noworodka, musi ona włożyć więcej wysiłku, by pojawiła się laktacja, wolniej obkurcza się u niej macica. Drugim problemem, związanym z cesarskim cięciem, jest kondycja kobiety po takim porodzie. Matka po krótkiej operacji znacznie dłużej wraca do formy niż kobieta po odpowiednio dłuższym porodzie naturalnym – blizna może dokuczać przez kilka tygodni i tym samym utrudniać opiekę nad noworodkiem.