Co należy wiedzieć o broni dekoracyjnej

Właściciel broni dekoracyjnej musi posiadać dokumenty stwierdzające jej niezdolność do oddawania strzałów, musi także zarejestrować jej posiadanie.

Broń dekoracyjna, inaczej nazywana bronią pozbawioną cech użytkowych, to kolekcjonerskie egzemplarze broni, dostępne dla osób, które ukończyły 18 rok życia. Aby dany egzemplarz broni można było uznać za dekoracyjny, musi on być trwale pozbawiony możliwości miotania pocisków. Na broń pozbawioną cech użytkowych właściciel nie musi posiadać zezwolenia. Musi za to zarejestrować ją w odpowiedniej do miejsca zamieszkania komendzie policji.

Przepisy prawne
Podstawowymi dokumentami, które regulują zasady posiadania broni dekoracyjnej, są Ustawa o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 23 kwietnia 2004 roku w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych. Zgodnie z przepisami zawartymi w tych dokumentach można przekształcić broń palną w broń dekoracyjną, jednak może to uczynić tylko posiadający odpowiednie uprawnienia przedsiębiorca. Pozbawienie broni palnej cech użytkowych polega na trwałym uszkodzeniu określonych części broni (lufy, zamka), tak aby nie było możliwe wystrzelenie z niej pocisku oraz aby nie można było własnoręcznie przywrócić jej wcześniejszej sprawności. Przekształcenie takie musi zostać sprawdzone przez dokonanie specyfikacji technicznej - o to, jakie instytucje mają uprawnienia do dokonywania specyfikacji technicznej broni w danym mieście można zapytać na przykład na komendzie policji. Broń musi zostać także oznaczona przez tą instytucję jako pozbawiona cech użytkowych. Następnie specyfikacja i oznaczenie broni muszą zostać zatwierdzone przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji.

Rejestracja broni dekoracyjnej
Osoba, która dokona zakupu broni dekoracyjnej, ma obowiązek w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakupu zgłosić go w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji, adekwatnej do swojego miejsca zameldowania. Jeśli nie posiada ona karty rejestracyjnej dla posiadanego egzemplarza powinna przynieść ze sobą: podanie o rejestrację broni, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji, dwa zdjęcia legitymacyjne (wymiary 3 na 4 centymetry), dowód zakupu broni, zaświadczenie wystawione przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji, potwierdzające, że dany egzemplarz broni został trwale pozbawiony cech użytkowych. Przed udaniem się do Wydziału Postępowań Administracyjnych należy także uiścić na rzecz Wojewódzkiego Urzędu Miasta kwotę 82 złotych (jest to opłata skarbowa za wydanie karty rejestracyjnej), a potwierdzenie wpłaty trzeba dołączyć do dokumentów. Przepisy mówią, że samej broni nie trzeba przynosić ze sobą. Można jednak na wszelki wypadek ją zabrać (ale nie wnosić na komendę – to mogłoby mieć dla nas naprawdę złe skutki – lecz zostawić ją dobrze schowaną, na przykład w samochodzie) i okazać, jeśli zostanie się o to poproszonym. Niezarejestrowanie broni w ustawowo określonym terminie grozi nałożeniem na właściciela grzywny w wysokości nawet 5000 złotych. Broń niezarejestrowana figuruje także w dokumentach jako broń palna, której nie można posiadać bez zezwolenia.