CV w języku angielskim - czym różni się od polskiego

CV w języku angielskim cechuje się odmiennymi układem oraz treścią aniżeli dokument napisany w polskiej wersji językowej

Na rynku pracy pojawia się coraz więcej ogłoszeń, w których pracodawca wymaga przesłania CV w języku angielskim. Jak poradzić sobie z tym zagadnieniem i na co zwrócić uwagę, aby wykonać to zadanie prawidłowo?

Cechy charakterystyczne życiorysu w wersji angielskiej
Przystępując do napisania CV w angielskiej wersji językowej należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z odmiennych aniżeli w języku polskim cech charakterystycznych takiego dokumentu. Potencjalny pracodawca oczekuje od nas konkretnych informacji i faktów ściśle związanych ze stanowiskiem, o które ubiega się kandydat, dlatego też kluczową rolę odgrywa treść życiorysu i zdecydowanie pominąć należy informacje nie wnoszące nic znaczącego do ogłaszanej pozycji. Przesyłany przez nas dokument powinien być treściwy i niezbyt długi (optymalnie jedna kartka formatu A4, lub dwie takie kartki w przypadku bogatego doświadczenia zawodowego).
Podczas pisania CV w języku angielskim warto pamiętać, że znaczącą rolę odgrywają referencje, ponieważ w oczach brytyjskiego lub amerykańskiego pracodawcy olbrzymie znaczenie mają informacje od poprzedników. W przypadku posiadania ciekawych i rzecz jasna pozytywnych referencji z poprzednich miejsc pracy warto wyraźnie to zaznaczyć. Nie należy dołączać ich bezpośrednio do przesyłanego życiorysu, ale jak najbardziej trzeba wspomnieć, że takowe posiadamy i podać nazwiska osób, do których pracodawca może się po nie zwrócić.
Specyficzna cecha przy angielskim CV to również brak załączonego zdjęcia. Fotografia może zostać dołączona tylko w przypadku wyraźnego polecenia pracodawcy, że tego wymaga.

Układ CV w języku angielskim
Kolejna istotna sprawa to odmienny układ treści angielskiego CV w porównaniu z dokumentem w polskiej wersji językowej. Tytuł nie zawiera w tym przypadku słów "Curriculum Vitae" - zastąpić je należy naszymi danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres, telefon i kontakt mailowy). Tuż pod spodem umieścić należy cel w jakim przesyłamy dokument, czyli stanowisko o jakie chcemy się ubiegać (Job objectives). Następny krok to zaprezentowanie konkretnych informacji i faktów, które potwierdzają że posiadane przez nas kwalifikacje zawodowe są odpowiednie i spełniające wszelkie wymogi stawiane przez pracodawcę. Zachowując odpowiedni szyk przedstawić należy nasze wykształcenie (Education) -  szkoły, kursy specjalistyczne, szkolenia oraz przebieg dotychczasowej kariery zawodowej (Work) - nazwy firm wraz z lokalizacją, stanowiska pracy z istotnymi szczegółami odnośnie obowiązków i zadań jakie kandydat wykonywał oraz lata wykonywanej pracy. Następnie omawiamy nasze zdolności (Skills) - związane zarówno z naszą osobowością, jak i umiejętności, które zostały przez nas nabyte. Pamiętać należy, że w CV w języku angielskim wszystkie wydarzenia i informacje przedstawiane są od najnowszej do najstarszej (odmienna kolejność chronologiczna niż w języku polskim). Na samym końcu życiorysu umieścić można informacje o zainteresowaniach (Hobbies).