Czy i kiedy wolno odwołać przetarg

Przetarg można odwołać jedynie w pewnych okolicznościach, mając ważny powód, który będzie poparty odpowiednimi argumentami.

Zleceniodawca może odwołać przetarg, jeśli ten okaże się nie spełniać jego oczekiwań, czy też zaistnieją takie następstwa, których nie będzie się on spodziewać i wówczas z tytułu zerwania przetargu nie poniesie on żadnych konsekwencji prawnych.

Uzasadnienie merytoryczne
Odwołanie przetargu jest możliwe, jednak tylko w określonym przypadku, kiedy rzeczywiście istnieje powód, by takie działanie podjąć i będzie można powołać się w takiej sytuacji na art. 93 ust. 3. Należy pamiętać, że nie można jedynie odwołać się do takiego przepisu prawnego. Uzasadnienie powinno być podsumowaniem głębokiej i szczegółowej wypowiedzi pisemnej bądź ustnej, która w pełni zobrazuje kwestię braku możliwości kontynuowania przetargu. Warto podkreślić, że zamawiający może odwołać przetarg tylko wtedy, gdy wystąpi co najmniej jedna okoliczność w jego przypadku, która jest wskazana w tym rozporządzeniu prawnym. Może to być na przykład to, że wykonawcy nie przedstawili odpowiednich dokumentów, bądź też nie spełniają wymagań, jakie były ujęte w treści przetargu.

Odwołanie bez oceny
Zamawiający może odwołać przetarg również wtedy, gdy oferty wykonawców przekraczają jego możliwości budżetowe. Taką okoliczność reguluje art. 93 ust. 1 pkt. 4. Zaleca się jednak, by zamawiający wziął pod uwagę rozważenie złożonych ofert. Nawet wtedy, gdy zdaje on sobie sprawę z tego, że nie zdecyduje się skorzystać z żadnych z oferowanych usług. Takie działanie będzie przedstawiać zleceniodawcę w korzystnym świetle w przyszłości. Usługodawcy nie zrażą się, bowiem do takiej osoby, bądź firmy, która rezygnuje z wyłonienia wykonawcy po zakończeniu terminu obowiązywania danego przetargu. Zgodnie z postulatami prawnymi, zamawiający ma taką możliwość, by po zakończeniu terminu przetargu oświadczyć, że rezygnuje z wyłonienia zwycięzcy. Powodem może być fakt, iż złożone przez usługobiorców oferty nie spełniają jego oczekiwań pod względem finansowym. Takie działanie nie utrudni w przyszłości zamawiającemu znalezienia wykonawców podczas przeprowadzania innego przetargu.

Ważne okoliczności
Na odwołanie przetargu mogą również wpłynąć inne czynniki, które będą prowadzić do zmiany okoliczności, na przykład wycofania się sponsora. Wynikła sytuacja może spowodować, iż realizowane zamówienie będzie znajdować się poza zainteresowaniem publicznym. Przykładem może być zamówienie publiczne na zakup urządzeń stomatologicznych, jednak te zostały ufundowane przez sponsora, przez co zamówienie nie będzie już leżeć w kręgu publicznego zainteresowania. Odwołanie przetargu może również nastąpić w chwili, kiedy zamawiający zauważy, że w oferowanych produktach, czy też usługach może pojawić się defekt. Przykładem mogą być uszkodzone urządzenia, które będą spowalniać realizację danej budowy. W ten sposób zamawiający nie będzie mógł zrealizować projektu na zasadach, jakie sobie wyznaczył. Można także odwołać przetarg, kiedy okaże się, że realizowanie danego zamówienia jest już zbyteczne. Może się to zdarzyć w przypadku występowania złych warunków pogodowych, które niekorzystnie wpłyną na planowany remont drogi bądź domu. Okaże się wówczas, iż takie działanie jest nieopłacalne i bezcelowe, gdyż konieczna będzie gruntowna przebudowa.