Czym jest astma oskrzelowa?

Astma oskrzelowa jako choroba cywilizacyjna możę dotknąć każdego z nas. Znana jest jej etiologia, objawy jak i sposoby łagodzenia jej przebiegu.

Astma oskrzelowa, zwana również dychawicą oskrzelową jest przewlekłym schorzeniem dróg oddechowych o podłożu alergicznym, więc zalicza się ją do chorób globalnych. Według najnowszych danych na astmę choruje około 20% populacji. Z tego wynika duże prawdopodobieństwo, że ktoś z najbliższego otoczniea może na nią zachorować. Oto kilka ważnych informacji dotyczących tej choroby.

 

 

  • Astma oskrzelowa - etiologia i przebieg

Znane są czynniki środowiskowe jak i genetyczne wpływające na rozwój astmy oskrzelowej. Do środowiskowych zaliczyć można ekspozycję na alergen (tak w domu jak i w pracy), zapalenie oskrzeli, płuc, uczulenie na leki, jedzenie, a nawet palenie tytoniu, duże zanieczyszczenie powietrza, czy też niewłaściwą dietę. Do genetycznych zaś zalicza się przede wszystkim atopię. Astma oskrzelowa polega na okresowym skurczu i rozkurczu dróg oddechowych głównie oskrzeli. Mniejsza przepustowość dróg oddechowych a przez to mniejsza zdolność oddechowa wywołana jest głównie przez skurcz mięśni gładkich oskrzeli, dotykających chorego w reakcji alergicznej, co prowadzi do obrzęku ścian oskrzeli, jak i do zalegania śluzu w pęcherzykach płucnych i oskrzelach. Przebieg choroby charakteryzuje się przemiennymi napadami duszności i okresami, w których tych duszności nie ma. Wraz z wiosną, czy też ekspozycją na działanie alergenu astma oskrzelowa może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia. W tym okresie należy zawsze mieć przy sobie przynajmniej "wziewne"leki", by w odpowiednim czasie zareagować oraz obowiązkowo należy być pod stałą opieką pulmonologa.

 

  • Astma oskrzelowa- jak z nią żyć

Niestety jest to choroba, która nie tylko angażuje chorego, ale również całe jego otoczenie. Aby życie astmatyka stało się znośnym, należy zmienić nawyki jego i środowiska w którym przebywa chory. Przede wszystkim chory nie może się przesilać. Ze względu na zmniejszoną zdolność oddechową, narażony jest na napady duszności, czy też na omdlenia. W leczeniu ważne jest by przyjmować systematycznie wszystkie leki zalecane przez lekarza. Ponadto bardzo szkodliwe jest palenie tytoniu zarówno bierne jak i aktywne. Ważne jest również, aby dbać o swoje zdrowie tak, by nie doprowadzić do przeziębienia. Należy zaznaczyć, że grypa, czy też zapalenie oskrzeli, w przypadku chorych mających astmę oskrzelową, może doprowadzić nawet do śmierci.