Czym jest korfball?

Korfball to koedukacyjna gra zespołowa, powstała na początku XX wieku, która pomaga rozwijać zarówno kulturę fizyczną, jak i zdrową, boiskową współpracę.

Korfball to jedyna na świecie, uprawiana od ponad 100 lat, zespołowa gra koedukacyjna, która zrzesza fanów kilku podobnych do siebie dyscyplin sportowych. W szybkiej, dynamicznej rozgrywce wykorzystywane są elementy piłki ręcznej, koszykówki i modnego ostatnio w niektórych krajach netballu.

Historia korfballu

Korfball wraz ze swoimi szczegółowymi zasadami powstał na początku XX wieku. Holenderski nauczyciel wychownia fizycznego, Nico Broekhuysen, podpatrzył grę w południowej Szwecji i przystosował do potrzeb swoich uczniów. Kilka wprowadzonych modyfikacji stanowi dziś o wyjątkowości korfballu. Mimo tylu lat istnienia na arenie gier zespołowych, korfball został zaprezentowany w Polsce dopiero w 1987 roku. Pierwszy mecz pokazowy odbył się w Olsztynie. Siedem lat później stworzona została Polska Federacja Korfballu, zrzeszona w Międzynarodowej Federacji Korfballu.

Zasady gry w korfball

W korfball gra się na podzielonym na dwie strefy boisku. Po obu jego stronach znajdują się wysokie na 3,5 metra słupy, na których są zamocowane kosze. Piłka, którą gra się w korfball nie różni się niczym od tej używanej w rozgrywakach piłki nożnej. Każda drużyna składa się z ośmiu zawodników: czterech mężczyzn i czterech kobiet. Co ważne, grę w korfball rozpoczyna się dzieląc zespół na dwie strefy - obronną i atakującą. W każdej strefie znajdują się dwie pary zawodników. Punkty zdobywa się poprzez wrzucenie piłki do kosza przeciwnika. Jednak punkty zdobyć mogą tylko zawodnicy ze strefy atakującej. Po każdym zaliczonym punkcie nastepuje wymiana zawodników z poszczególnych stref. Gra w korfball jest bezkontaktowa. Nie można przepychać i blokować przeciwnika w bezpośrednim kontakcie. Dozwolone jest tylko zablokowanie rzutu, w momencie kiedy piłka jest już w locie.

Ogólnorozwojowe wartości korfballu

Korfball jest ceniony w środowisku sportowym przede wszystkim za walory sprzyjające ogólnemu rozwojowi fizycznemu. Gra pozwala kształtować koordynację ruchową, spostrzegawczość, precyzję rzutów i podań, szybkość oraz ogólną umiejętność gry zespołowej. Ta ostatnia cecha korfballu ma zasadnicze znaczenie - bez współpracy zawodników nie zdobędzie się punktu. W korfballu nie można biegać z piłką i kozłować, a na pozycję "rzutową" można wyjść dopiero po odrzuceniu jej partnerowi. Te cechy czynią korfball grą bardzo szybką. Szczególnie cenią ją nauczyciele wychowania fizycznego. Ci, którzy innowacyjnie podchodząc do swoich zajęć, pamiętają o tym, aby sport rozwijał jak najwięcej cech psychomotorycznych w młodym człowieku.