Czym jest nerwica lękowa ?

Nerwica lękowa jest współcześnie prawdziwą plagą, która dotyka wiele osób. Warto zatem wiedzieć jakie są jej przyczyny oraz charakterystyczne objawy.

 

Nerwica lękowa jest poważnym zaburzeniem psychicznym i ma wiele różnych objawów. Przede wszystkim należą do nich: różnorodne zaburzenia emocjonalne oraz fobie. Pacjent zdaje sobie sprawę z uciążliwych objawów, jednak ma duży problem z zapanowaniem nad nimi. Warto w diagnostyce sięgnąć do źródła problemu, czyli do przyczyny nerwicy, a nie tylko oprzeć się na objawach. To jednak wymaga wiele wysiłku, czasem wskazanie bezpośrednich przyczyn jest prawie niemożliwe. 

Jak objawia się nerwica lękowa?
Nerwica ta charakteryzuje się przede wszystkim poczuciem niepokoju oraz zagrożenia. Chora osoba zaczyna bać się o własne bezpieczeństwo, a lęk staje się uczuciem dominującym i tłumi inne uczucia. Z całą pewnością jest to bardzo uciążliwe zaburzenie, które uniemożliwia normalne funkcjonowanie choremu. Nerwica lękowa i jej symptomy ograniczają osobę dotkniętą tą chorobą, ponieważ głęboki strach blokuje wszelkie działania oraz emocje. W nerwicy tej mamy do czynienia z obawą, która towarzyszy naszemu życiu. Jest ona tak silna, że odsuwamy problem, który nas blokuje jak najdalej od siebie i skupiamy się na jakiejś zastępczej czynności, oddalając się w ten sposób od rzeczywistości. Z całą pewnością nerwica jest dla chorego prawdziwym piętnem. 

Przyczyny zaburzeń
Tak jak istnieje wiele rodzajów nerwic, tak samo istnieje bardzo wiele przyczyn ich powstawania. Jednak bezpośrednią przyczynę powstania zaburzenia nerwicowego, jakim jest między innymi nerwica lękowa, trudno jest wskazać. Wśród przyczyn powstania nerwicy możemy wyróżnić: wewnętrzne oraz zewnętrzne. Przyczyny pochodzenia zewnętrznego, ze środowiska chorego, stanowią źródło największej grupy chorób takich jak nerwica. Innym źródłem zaburzeń nerwicowych są konflikty wewnętrzne, często nieuświadamiane sobie przez chorego. Pacjent nie jest w stanie ich samodzielnie rozwiązać. Najczęściej są to różnego rodzaju sprzeczności pomiędzy potrzebami a obowiązkami czy pragnieniami a normami, na których opiera się świat. U pacjenta, który nie umie sobie poradzić z takimi problemami pojawia się nerwica lękowa, która go blokuje. Innymi równie ważnymi przyczynami mogą być: brak właściwej opieki nad dzieckiem ze strony rodziców (w okresie dzieciństwa chorego) czy też opiekunów, różne urazy z przeszłości, sytuacje traumatyczne. Duży wpływ na powstanie nerwicy ma również środowisko rodzinne oraz środowisko pracy, w którym przebywamy. U kobiet sytuacje powodujące nerwicę najczęściej można zauważyć w środowisku rodzinnym, natomiast u mężczyzn w środowisku pracy. Nerwica powoduje zmiany w zachowaniu chorego i uniemożliwia mu właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.