Czym różnią się magnetoterapia i magnetostymulacja?

Magnetoterapia i magnetostymulacja są działami fizykoterapii, które różnią się parametrami indukcji, częstotliwości oraz kształtem przebiegów pól magnetycznych

Leczenie za pomocą pola magnetycznego jest coraz bardziej popularne w kilkunastu działach medycyny, między innymi w ortopedii, reumatologii i kardiologii. Jest to niezwykle skuteczny i bezpieczny sposób walki z bólem oraz innymi dolegliwościami. Magnetoterapia i magnetostymulacja mają podobne zastosowania, jednakże pomiędzy sposobem ich działania zauważa się również różnice.

 

 • Różne wartości indukcji oraz częstotliwości pola magnetycznego
  Zasadniczą różnicą między magnetoterapią a magnetostymulacją jest wykorzystanie w leczeniu pól magnetycznych o różnych wartościach indukcji. Magnetostymulacji przypisuje się oddziaływanie na organizm za pomocą słabego pola magnetycznego, wykorzystanie zaś pola o silniejszej indukcji (powyżej 0,1 mT) przyporządkowuje się magnetoterapii. Parametry wykorzystywanej tutaj indukcji są o dwa do trzech rzędów większe od indukcji magnetycznej pola ziemskiego. Dodatkowo w magnetoterapii korzysta się z pola magnetycznego o częstotliwości poniżej 100 herza, zaś w magnetostymulacji pole magnetyczne przejawia częstotliwość znacznie wyższą, bo sięgającą nawet 2000-3000 herzów.
   
 • Kształt przebiegów pól magnetycznych
  Magnetoterapię i magnetostymulację różnicują przebiegi pól magnetycznych – w magnetoterapii mają one kształt sinusoidy, trójkąta i prostokąta. Czasami wykorzystuje się również półsinusoidy, półtrójkąty i półprostokąty. Podstawowe przebiegi pól magnetycznych stosowanych w magnetostymulacji mają zaś kształt fali.
   
 • Zastosowanie magnetoterapii i magnetostymulacji
  Mimo że magnetoterapię i magnetostymulację można stosować przy tych samych schorzeniach, to jednak każda z tych dziedzin inaczej sprawdza się przy niektórych dolegliwościach. Magnetostymulacja jest głównie zalecana w rehabilitacji pourazowej, pooparzeniowej i neurologicznej, jako iż jest doskonałym środkiem przeciwbólowym. Magnetoterapia zaś ma działanie bardziej stymulujące, aniżeli przeciwbólowe. Stosuje się ją między innymi w przypadku złamań i długo gojących się ran. Pole magnetyczne bowiem pobudza do regeneracji uszkodzone urazem tkanki, ma działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. 
   
 • Przeciwwskazania do stosowania magnetoterapi i megnetostymulacji
  Mimo że magnetoterapia i magnetostymulacja, są bezpieczne dla zdrowia człowieka, to jednak – jak we wszystkich zabiegach medycznych – ich stosowanie obwarowane jest kilkoma przeciwwskazaniami. Na przykład u osób, posiadających jakiekolwiek implanty, magnetoterapia może stwarzać niebezpieczeństwo generacji zbyt dużych sił translacyjnych i skręcających. Ze względu na odpowiednią wartość indukcji pola magnetycznego, w takich przypadkach, bezpieczniej jest stosować magnetostymulację. Niezależnie od wagi schorzenia czy dolegliwości, istotne jest przed samodzielnym zastosowaniem pola magnetycznego, skonsultowanie się z lekarzem, który dobierze odpowiednią dawkę terapii i stosowną aparaturę do danego przypadku. Magnetoterapia i magnetostymulacja są bowiem bezpieczne i skuteczne wyłącznie w przypadku odpowiedniego stosowania.