Dlaczego młodzież zaczyna palić: okiem specjalisty

Chęć zaimponowania otoczeniu, wpływ otoczenia, szukanie sposobu na pokonanie stresu – wszystko to wpływa na to, że młodzież zaczyna palić.

Pomimo powszechnej mody na niepalenie, bardzo wielu młodych ludzi sięga po papierosa. Młodzież zaczyna palić już w gimnazjum. Statystyki wykazują, że o ile w pierwszej klasie na dwadzieścia osiem osób trzy sięgają po papierosy, to w trzeciej klasie palaczy jest już kilkanaścioro. I nie wynika to z braku wiedzy na temat niekorzystnego wpływu nikotyny na zdrowie i wygląd zewnętrzny palacza oraz osób przebywających w zadymionych otoczeniach. Młodzież doskonale zdaje sobie sprawę z zagrożeń, które niesie ze sobą palenie, wie, że jest to nałóg kosztowny i trudny do przezwyciężenia i pomimo tego sięga po papierosy.

 

 

  • Chęć zaimponowania otoczeniu
    Młodzi ludzie często mają bardzo niskie poczucie własnej wartości. Przeważnie jest to wina rodziców, którzy nie mają czasu na pozytywne wypowiadanie się o dzieciach bądź uważają, że jest to niepotrzebne. Nauczyciele w szkole też częściej używają słów krytyki niż chwalą za osiągnięcia. Pozostaje zatem szukanie akceptacji i podziwu w gronie rówieśników. Palenie zaś, jako gest dorosłości, może imponować. Młodzież zaczyna palić, ponieważ chce w gronie rówieśników uchodzić za kogoś ważnego, lepszego. Paleniu towarzyszy ryzyko, że opiekun, nauczyciel albo rodzic zdemaskuje popełnienie czynu niedozwolonego. Osoba sięgająca po papierosa ma więc szansę zaimponować odwagą, ignorancją wobec zasad, bagatelizowaniem ewentualnych konsekwencji swojego zachowania. 
  • Wpływ rodziny i otoczenia
    Szczególnie narażone na zetknięcie z papierosami są dzieci, w których otoczeniu znajdują się palący rodzice i przyjaciele. Impulsem do sięgnięcia po papierosa jest ciekawość, którą można łatwo zaspokoić – papierosy są przecież dostępne w domu. Młody człowiek często sięga po papierosa za namową rówieśników. Wie, o szkodliwości palenia, ale ma słabą wolę i ulega wpływom rówieśników. Czynnikiem decydującym może być też strach przed odrzuceniem. Koledzy potrafią wyśmiać osobę, która nie chce palić. Czasem wykluczenie z grona przyjaciół jest karą za niepodporządkowanie się większości i niesięgnięcie po papierosa. Palenie staje się więc czynnością towarzyską, a jego szkodliwy wpływ schodzi na dalszy plan.
  • Papieros lekarstwem na stres
    Młodzież zaczyna palić w sytuacjach stresowych. W chwilach zdenerwowania często nie bardzo wiadomo, co zrobić z rękami, jak się zachować, co powiedzieć - wtedy papieros jest bardzo pomocny. Nie tylko daje zajęcie palcom, ale też pozwala skupić uwagę na samym procesie palenia, a zatem pomaga chociaż na chwilę zapomnieć o trudnych sprawach. Niektórzy twierdzą, że papieros daje poczucie bezpieczeństwa, uspokaja. Jest to oczywiście związane z tym, że palacz nigdy nie jest bezczynny, zawsze ma zajęte dłonie i usta. Podobny stan można oczywiście osiągnąć przegryzając paluszki bądź orzeszki, ale one są kaloryczne, więc młody człowiek, który chce dbać o linię, woli sięgnąć po papierosa.