Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - kiedy należy je zawrzeć

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla przedstawicieli wszystkich zawodów jest odpowiednią formą ubezpieczenia przeciw szkodzie na rzecz klienta lub pacjenta.

Przedstawiciel każdego zawodu może zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, a jeżeli osoba przedstawia zawód, który musi posiadać takie ubezpieczenie wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będzie dawało dodatkową gwarancję. Do takich zawodów należą: osoba prowadząca księgi rachunkowe, osoba świadcząca usługi finansowe, doradca podatkowy, radca prawny, notariusz, komornik sadowy, detektyw, rzeczoznawca majątkowy, architekt, inżynier budownictwa.

 

 

  • Istota dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę ubezpieczeniową w razie wyrządzenia szkody klientom zarówno przy uszkodzeniu mienia jak i uszczerbku na zdrowiu. Daje ochronę finansową, gdy w wykonywaniu zawodu zdarzy się podmiotowi gospodarczemu popełnienie błędu lub uszkodzenia ciała pacjenta. Dodatkowo rozwinięte ubezpieczenie obejmuje również wykonane usługi, prace oraz sprzedany produkt. Umowa zawierana jest co roku i płatna w ratach lub w całości przy podpisywaniu umowy.

 

  • Sposoby na ubezpieczenie się

Podjecie zobowiązania o dobrowolnym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej można podjąć w każdym biurze towarzystwa ubezpieczeniowego. Jedyną różnicą pomiędzy ubezpieczeniem obowiązkowym, a dobrowolnym jest to, że to ostatnie nie określane jest przepisami prawa, a jedynie przepisami zawartymi w umowie, które określają bardzo precyzyjnie za co dokładnie zakład ubezpieczeń odpowiada i do jakiej kwoty. Dobre zapoznanie się z warunkami to podstawa, aby wiedzieć gdzie się zwrócić w razie popełnienia błędu i jaki punkt wykorzystać zwracając się do ubezpieczyciela.

 

  • Czego dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje

Gdy dojdzie do niepomyślnego zdarzenia do towarzystwa ubezpieczeniowego zgłasza się poszkodowany, ale osoba ubezpieczona również jest zobowiązana do udzielenia potrzebnych w danej sprawie informacji. Ubezpieczyciel odrzuci wniosek o odszkodowanie jeżeli: szkoda została wyrządzona specjalnie lub w okresie nie objętym ubezpieczeniem, szkoda zaszła w wyniku używania sprzętów na które nie ma się uprawnień, nadużycia przepisów bezpieczeństw i higieny pracy oraz gdy dana osoba prowadzi niezgodne z prawem przedsięwzięcia i zabiegi, w wyniku których ktoś poniesie szkodę. Dlatego odpowiednie zapoznanie się z umową i negocjacje z firmą ubezpieczeniową zagwarantują odpowiednią ochronę w zamian za terminowe płacenie składek.

 

  • Zawody, które powinny się ubezpieczyć

W każdym zawodzie może zdarzyć się coś, co sprawi, że klient będzie poszkodowany. Dlatego jest wiele zawodów, które są szczególnie narażone na skargi ludzi. Należą do nich: zarządca nieruchomości,pielęgniarka, położna, pośrednik turystyczny, lekarze i dentyści oraz każdy zawód gdzie następuje zarówno pośrednia jak i bezpośrednia interakcja z klientem. Brak takiego ubezpieczenia naraża dochody z prowadzonej działalności na straty i długotrwałe spłaty zadłużeń, zwłaszcza jeżeli dochodzi do uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. Uniknięcie takich problemów gwarantuje nam wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej już z pierwszym dniem przystąpienia do świadczenia usług innym ludziom. Warto ubezpieczyć się przede wszystkim dla swojego dobra.