Dofinansowanie na kolektory słoneczne - tak je uzyskasz

Dofinansowanie na kolektory słoneczne może wynieść nawet 45% kosztów instalacji systemu. Jednak aby je uzyskać, należy spełnić szereg warunków.

Kolektory słoneczne to nowoczesny system pozyskiwania energii cieplnej do ogrzewania budynków i uzyskiwania ciepłej wody. Mają one dwie główne zalety – po pierwsze są ekologiczne (źródło pobieranego przez nie ciepła to odnawialna energia słoneczna), a po drugie są ekonomiczne (są tanie w eksploatacji i dość wydajne). Niestety koszty zakupu i instalacji paneli są dość wysokie. Dlatego też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadził możliwość uzyskania dofinansowania na kolektory społeczne przez indywidualnych klientów. Aby je otrzymać, należy jednak spełnić pewne warunki.

Kto może składać wniosek o dotację
Dofinansowanie na kolektory słoneczne może otrzymać każda osoba lub spółdzielnia mieszkaniowa, która chce wykorzystać ten sposób pozyskiwania energii cieplnej do ogrzewania swojego domu i która nie jest podłączona do sieci ciepłowniczej. Z dotacji mogą skorzystać także rolnicy, pod warunkiem, że panele solarne wykorzystywane będą do ogrzewania budynków mieszkalnych, a nie gospodarczych. Dofinansowanie wynoszące nawet 45 % kosztu całkowitego zakupu i instalacji kolektorów przyznane zostanie jedynie wówczas, gdy koszt tej inwestycji nie przekroczy 2500 złotych za metr kwadratowy powierzchni paneli.

W jaki sposób złożyć wniosek
Aby otrzymać dofinansowanie na kolektory słoneczne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy w pierwszej kolejności złożyć w wybranym banku wniosek o kredyt oraz wniosek o przyznanie dotacji. Lista placówek biorących udział w przedsięwzięciu dostępna jest na stronie Funduszu. Dofinansowanie przydzielane jest w formie bezgotówkowej, co oznacza, że nie otrzymamy środków finansowych do własnej dyspozycji, lecz Fundusz spłaci część kredytu w naszym imieniu. Zanim do tego dojdzie, osoba która zaciągnęła kredyt musi przedstawić w banku faktury, będące dokumentem potwierdzającym zakup i montaż paneli (należy pamiętać, że data wystawienia faktur nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o dotację) oraz podpisać protokół, potwierdzający zakończenie przedsięwzięcia. Odpowiednio przeszkoleni przedstawiciele banku muszą ponadto w ciągu dwóch miesięcy od złożenia faktur i protokołu przeprowadzić kontrolę zainstalowanych kolektorów. Dopiero po potwierdzeniu, iż przedsięwzięcie zostało właściwie przeprowadzone, bank wyśle do Funduszu informację o możliwości wypłaty dotacji.

Ile kosztuje instalacja paneli solarnych
Przeciętny koszt zainstalowania kolektorów słonecznych waha się w granicach od 10 do 20 tysięcy złotych. Wysokość kosztów zależy od tego, jak dużą powierzchnią ma dom i ile osób będzie w nim mieszkać. Zamontowanie paneli jest tańsze w nowo budowanych domach, niż w tych, w których trzeba przebudowywać cały system ogrzewania, aby zainstalować kolektory. Średnio można przyjąć, że dla czteroosobowej rodziny, która zużywa dziennie około 200 litrów wody, koszt zakupu i instalacji solarów wyniesie około 15 tysięcy złotych. Dofinansowanie na kolektory może wynieść maksymalnie 45%, a więc około 7 tysięcy złotych. Pozostałą część kwoty należy spłacić samodzielnie, jednak banki zazwyczaj rozkładają ją na dogodne raty.