Dunajska Droga Rowerowa - rowerem nad Morze Czarne

Podróż Dunajską Drogą Rowerową umożliwia zwiedzanie wielu interesujących miejsc oraz przybliża kulturowe i przyrodnicze walory różnych krajów europejskich.

Dunaj to jedna z największych i najciekawszych rzek Europy. Biegnie od źródeł w górach Schwarzwald w Niemczech aż do Morza Czarnego. Wzdłuż jej brzegów można znaleźć wiele śladów bogatej europejskiej historii. Nad tą rzeką działali i tworzyli między innymi Gutenberg, Kepler, Einstein, Beethoven czy Goethe. Możliwość poznania kulturowych i historycznych sekretów, kryjących się na jej brzegach, stwarza Dunajska Droga Rowerowa. Szlak, podobnie jak rzeka, przebiega przez terytoria dziesięciu państw, między innymi Niemiec, Austrii, Węgier, Rumunii i Ukrainy.

Naddunajskie atrakcje
W starożytności Dunaj stanowił granicę między Cesarstwem Rzymskim a Barbarzyńcami. Nad nim powstawały i rozwijały się ważne ośrodki miejskie. Obecnie najbardziej znaczące to Wiedeń, Bratysława, Belgrad i Budapeszt. Stolica Austrii zadziwia bogactwem teatrów, muzeów, bibliotek i zabytków. Z kolei w Bratysławie, stolicy Słowacji, warto zobaczyć choćby zrekonstruowany Zamek Bratysławski. Z jego ogrodu można podziwiać panoramę miasta po obu stronach Dunaju, zaś u podnóża Wzgórza Zamkowego znajduje się malownicze Stare Miasto. Zaś Budapeszt, będący stolicą Węgier, zwany jest królową Dunaju. Rzeka dzieli go na dwie części: zachodnią, pagórkowatą Budę oraz wschodni, równinny Peszt. W mieście są źródła termalne, dzięki którym stało się ono ważnym centrum uzdrowiskowym. Do ciekawszych miejsc nad Dunajem należy także Walhalla w pobliżu Ratyzbony w Niemczech. Ta położona na wzgórzu niemiecka izba pamięci zawiera wiele popiersi sławnych mężczyzn i kobiet z niemieckojęzycznego kręgu kulturowego. Podróż Dunajską Drogą Rowerową pozwala zobaczyć mnóstwo miast i zabytków.

Unikalna przyroda
W dolinie rzeki znajdują się liczne parki narodowe i krajobrazowe. Na przykład w pobliżu Wiednia rozległe łęgi naddunajskie tworzą Park Narodowy Donau-Auen. Żyje tam około 70 gatunków ryb, 30 ssaków i 100 ptaków. Inny przykład różnorodności przyrodniczej można znaleźć u ujścia Drawy do Dunaju. Tamtejsze torfowiska i łęgi są ostoją wielu gatunków zwierząt i roślin, w tym 260 gatunków ptaków. Sam Dunaj, zasilany przez liczne dopływy, stopniowo staje się potężną rzeką, ale zanim dotrze do Morza Czarnego, rozgałęzia się w piękną deltę. To właśnie ona jest najbogatszym przyrodniczo obszarem Dunaju. Pełni rolę największej oczyszczalni wód w Europie i jest chociażby rajem dla ponad 300 gatunków ptaków. Zarówno miejsca tu wymienione, jak i wiele innych, stanowi o niebywałej atrakcyjności Dunajskiej Drogi Rowerowej.