Dysleksja – jak sobie z nią poradzić

Istnieje szereg środków pomagających poradzić sobie z dysleksją, jak na przykład komputer czy książki audio, istotne jest również zrozumienie i wsparcie rodziców i nauczycieli.

Zaburzenia umiejętności pisania i czytania mogą powodować wiele trudności w rozwoju i edukacji, czy pracy. Nie jest to jednak dysfunkcja, z której nie można wybrnąć. Żaden dyslektyk nie pozostaje bez pomocy i możliwości jak najlepszego doskonalenia swoich umiejętności, choć musi w to włożyć więcej pracy. Zarówno dziecko dyslektyczne, jak i dorosły, mają szansę na uporanie się z problemem dysleksji.

Krótki poradnik dyslektyka
Osoba ze stwierdzoną dysleksją musi uzbroić się w cierpliwość i dać sobie czas na osiągnięcie wyznaczonego celu. A jest to możliwe dzięki kilku zasadom postępowania. Przede wszystkim uświadomienie sobie, że dysleksja nie jest powodem do wstydu. Dzięki systematycznym, codziennym i rzetelnym ćwiczeniom według zaleceń poradni, można uniknąć jej konsekwencji w szkole, a potem w życiu dorosłym. Doskonałym sposobem na poprawienie błędów dyslektycznych jest pisanie prac na komputerze przy pomocy edytora tekstu, który sam wykryje błędy. Nie można zaniechać nauki czytania, jednak w przypadku trudniejszych lektur, lub dopiero co rozpoczętej terapii dobrze jest korzystać z książek audio. Kolejnym sposobem jest stworzenie własnego mini słownika wyrazów trudnych do zapamiętania i przyklejenie kartek z niego w widocznym miejscu, bądź noszenie całego słownika ze sobą i czytanie go w wolnych chwilach, na przykład w autobusie. Dobrym pomysłem jest tworzenie do tych słów skojarzeń, które zapamiętane, pomogą również zapamiętać poprawną pisownię danego wyrazu. Zasady ortograficzne trzeba znać na pamięć, aby móc z nich korzystać bezbłędnie w trakcie pisania. Również częste przepisywanie fragmentów tekstu lub wyrazów sprawiających trudność są dobrą metodą do wyćwiczenia poprawnej pisowni, podobnie jak pisanie dyktand czy wybranego tekstu z pamięci. Najważniejsze, by pamiętać, że dysleksja nie może być przeszkodą do osiągnięcia celu. Można z nią sobie poradzić tak, by nie wpływała znacząco na życie.

Jak nie postępować z osobami dyslektycznymi
Dzięki wiedzy nauczycieli i rodziców dyslektyk nadrobi braki niezależnie od tego, ile ma lat. Nie powinien on jednak czytać na głos w obecności całej klasy nowo poznanego tekstu, gdyż strach przed możliwością popełnienia błędów na forum, spotęguje je. Nie można również wpajać dziecku, że skoro ma trudności w nauce, to może robić błędy i nie przykładać się do ćwiczeń. Niestety, wielokrotnie taka sytuacja ma miejsce w szkołach, gdzie orzeczenie o dysleksji jest zbyt często wykorzystywane. Niedopuszczalne jest wyśmiewanie osoby z problemami w pisaniu i czytaniu z racji popełnianych przez nią błędów. Szczególnie narażone są na to dzieci, które dopiero uczą się czytać i pisać. Należy uzbroić się w pokłady cierpliwości i zrozumienia, a codzienna praca na pewno przyniesie pozytywne rezultaty. Dlatego też rodzice dziecka, bądź dorosły dyslektyk, muszą dbać, aby nadrobić braki i wciąż zwracać uwagę na postępy.