Emigracja do USA – porady

Emigracja do USA wiąże się z uzyskaniem wizy pracowniczej lub rodzinnej.

Aby emigrować do USA należy uzyskać Kartę Stałego Pobytu, czyli tak zwaną Zieloną Kartę. W tym celu trzeba mieć wklejoną do paszportu wizę imigracyjną. Otrzymuje się ją zazwyczaj posiadając rodzinę lub pracę za oceanem. Formalnościami mogą się zająć odpowiednie firmy.

 

 

  • Rodzaje wiz pracowniczych pozwalających na emigrację do USA

Istnieje kilka rodzajów wiz pracowniczych uprawniających do emigracji do USA. Pierwszy z nich jest przeznaczony dla wąskiej grupy profesjonalistów wybitnych w swojej dziedzinie, posiadających udokumentowane osiągnięcia i chcących kontynuować karierę za oceanem z pożytkiem dla siebie oraz kraju. W Stanach Zjednoczonych są mile widziani wybitni naukowcy i profesorowie o międzynarodowej sławie o co najmniej trzyletnim stażu pracy na stanowisku. Takie osoby muszą już mieć konkretną ofertę pracy na uczelni lub w firmie związanej z badaniami naukowymi. Szansę na wizę mają też niektórzy kierownicy i menadżerowie międzynarodowych firm. Druga grupa osób to przedstawiciele określonych zawodów wymagających wyższego wykształcenia takich jak na przykład lekarz, architekt, inżynier, prawnik, nauczyciel, wykładowca oraz ludzie o szczególnych uzdolnieniach. Osoby ubiegające się o wizę w ramach drugiej grupy muszą mieć konkretną ofertę pracy. Trzecią grupę stanowią pracownicy, którzy wykonują pewne zawody wymagające dużej sprawności oraz posiadają dwuletnie przygotowanie lub doświadczenie. Są w niej też przedstawiciele pewnych zawodów, których wykonywanie wymaga w Stanach co najmniej tytułu magistra. W tej grupie znajdują się też pracownicy niewykwalifikowani, ale tacy, jakich brakuje w USA. Tutaj też potrzebna jest konkretna oferta pracy stałej. Czwarta grupa to osoby duchowne zaproszone przez kościół w Stanach Zjednoczonych i mające za sobą minimum dwa lata posługi. Do ostatniej grupy należą biznesmeni gotowi zainwestować 1000000 USD w regionie, gdzie rozwój ekonomiczny jest słaby.

 

  • Emigracja do USA dzięki rodzinie

Aby uzyskać wizę uprawniającą do emigracji do USA można zawrzeć związek małżeński z osobą posiadającą amerykańskie obywatelstwo lub będącą stałym rezydentem. Wtedy otrzymanie wizy jest łatwiejsze niż w przypadku wyjazdu do pracy. Uprawnieni są też najbliżsi krewni osób, które już legalnie wyemigrowały, czyli niezamężne oraz nieżonate dzieci do lat dwudziestu jeden. Na pewnych warunkach mogą również wyjechać rodzice, wdowy i wdowcy.

 

  • Pomoc w wyjeździe do USA

Niektóre firmy lub osoby świadczą pomoc w emigracji do USA. Pomagają ustalić kategorię wizową, przygotować niezbędną dokumentację oraz wypełnić wnioski on-line. Mogą też indywidualnie przygotować do rozmowy z konsulem. Należy dowiedzieć się już na początku, jaki będzie koszt tej usługi. Najlepiej porównać kilka ofert i wybrać najkorzystniejszą. Niektóre firmy wymagają opłaty z góry lub zaliczki. W ramach bezpieczeństwa najlepiej płacić kartą kredytową, aby w razie czego móc odzyskać pieniądze od nieuczciwych osób. Jeśli firma nierzetelnie wykona usługę, można zgłosić reklamacje do instytucji nadzorującej jej działalność lub wyjaśnić problem polubownie.