Formatowanie dysku twardego krok po kroku

Formatowanie dysku twardego nie jest czynnością szczególnie skomplikowaną, jednak wymaga zachowania ostrożności, gdyż wiąże się z utratą danych zapisanych na dysku.

Formatowanie dysku twardego nie jest tak trudne jak mogłoby się wydawać. Dla laika to początkowo czarna magia, ale przedstawione poniżej kolejne kroki postępowania powinny ułatwić to zadanie. Należy jednak pamiętać o tym, że formatowanie dysku twardego powoduje utratę wszystkich danych.

Przygotowanie do formatowania dysku twardego

Przed przystąpieniem do formatowania należy dokładnie przeglądnąć zawartość dysku, który zamierzamy wyczyścić. Wszystkie potrzebne dane należy skopiować w bezpieczne miejsce, tak by ich nie utracić. Można do tego wykorzystać inną partycję, bądź dysk przenośny. W razie utraty danych można podjąć próbę ich odzyskania, jednak jest to operacja droga, dlatego warto poświęcić więcej czasu przed formatowaniem dysku, by uniknąć tego rodzaju nieprzyjemności.

Formatowanie dysku twardego – sposób podstawowy

Kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy w ikonkę „Mój komputer”, która znajduje się na pulpicie. Następnie prawym klawiszem myszy wybierz dysk, który chcesz sformatować (nie można sformatować dysku, na którym jest zainstalowany Windows, z którego aktualnie korzystamy). Po wyświetleniu menu wybierz „Formatuj”, co spowoduje pojawienie się nowego okna z opcjami formatowania dysku. Jeżeli nie jesteś pewien, która możliwość przy wyborze systemu plików jest lepsza, wybierz NTFS, ponieważ jest to sprawdzony i bezpieczny sposób. Rozmiar oraz pojemność jednostki alokacji pozostaw bez zmian. Tutaj możesz też podać nową nazwę dysku, inaczej zostanie ona przypisana automatycznie. Trzeba pamiętać o tym, że czas trwania formatowania dysku twardego może się znacznie wydłużyć przy dużej pojemności dysku, dlatego istnieje możliwość skrócenia go poprzez wybranie opcji „szybkie formatowanie”. Należy się wtedy liczyć z tym, że formatowanie dysku nie będzie dokładne. Na użytek domowy zazwyczaj okazuje się jednak wystarczające. Gdy jesteś zdecydowany, kliknij przycisk „Rozpocznij”. Pojawi się wtedy pasek, który będzie cię informował o postępie czyszczenia dysku. Gdy proces formatowania dysku twardego zakończy się, musisz zatwierdzić poprzez kliknięcie lewym klawiszem myszy „OK”. Automatycznie okno formatowania dysku zostanie zamknięte.

Formatowanie dysku, na którym zainstalowany jest system operacyjny

W takim przypadku przed rozpoczęciem procesu formatowania dysku twardego, upewnij się, że jesteś w posiadaniu płyty z Windows XP. Umieść ją w czytniku, następnie zrestartuj komputer. Podczas włączania przytrzymaj klawisz F8, pokaże się wtedy okienko, w którym należy wybrać napęd CD/DVD. Spowoduje to otwarcie programu instalacyjnego Windows, szybko naciśnij Esc. Wybierz dysk (partycję), który ma zostać sformatowany. Podobnie jak w pierwszym przypadku dotyczącym formatowania dysku twardego, tak i tej sytuacji należy zaznaczyć wybrane opcje formatowania. Najbezpieczniej jest wybrać system plików NTFS. Gdy zaakceptujesz ustawienia, nastąpi proces formatowania dysku twardego. Po zakończeniu pojawi się możliwość wyczyszczenia pozostałych partycji. W chwili gdy zostaną sformatowane wszystkie partycje, które chciałeś sformatować, musisz przejść do procesu instalacji systemu operacyjnego.