Homeopatia przy depresji

Homeopatia przy depresji nie jest wystarczającą formą leczenia. Może być natomiast stosowana pomocniczo w lekkich stanach depresyjnych, tak zwanych „depresjach sezonowych”.

Stosowanie homeopatii przy depresji jest jedną z alternatywnych form leczenia. Wyniki tej metody są różne, dlatego przy wyborze sposobu pomocy choremu należy uwzględnić zasady leczenia, na których opiera się homeopatia, a także objawy i nasilenie depresji u chorego.

 

 

  • Homeopatia, jako niekonwencjonalna metoda leczenia.

Homeopatia opiera się na zasadzie "podobne leczymy podobnym", co oznacza indywidualne dobieranie leku do ujawnianych przez pacjenta objawów. Leki homeopatyczne zawierają bardzo małe ilości substancji, które w zdrowym ciele wywołują objawy identyczne do tych, które aktualnie występują u chorego. Tym samym leki te mobilizują organizm do wzmożonej walki z chorobą, poprzez wytwarzanie przeciwciał i ogólną mobilizację ustrojową. Leki homeopatyczne nie wchodzą w interakcję z innymi lekami i nie wywołują efektów ubocznych, a około 99% ich składu stanowi woda. Leki przygotowywane są na bazie naturalnych substancji występujących w przyrodzie, następnie rozcieńczane wiele razy, aż zawartość substancji jest bliska zeru. Główną zasadą w homeopatii przy depresji jest dobieranie leku nie tylko do rodzaju choroby ale także do indywidualnych cech pacjenta, takich jak jego budowa ciała, temperament, cechy osobowości.

 

  • Homeopatia przy depresji - skuteczność.

W leczeniu depresji często stosowanym lekiem homeopatycznym jest L.72. Są to krople stosowane w przypadku występowania nadmiernego stresu, bezsenności, lęków, obniżonego nastroju i depresji. Mają one działanie uspokajające oraz antydepresyjne, natomiast badania dowiodły, iż wydłużają ilość przespanych w nocy godzin. Trudno jednak określić czy jest to efektem działania leku, czy może oddziałuje tu ludzkie przekonanie o skuteczności leku, a co za tym idzie powstanie u chorego postawy wspomagającej proces zdrowienia. W leczeniu depresji postawa chorego, jego chęć wyzdrowienia i wiara w możliwość wyzdrowienia mają ogromne znaczenie. Można zatem sprawdzić skuteczność homeopatii przy przejściowych stanach depresyjnych, charakteryzujących się często sezonowym obniżeniem nastroju, bezsennością, napięciem psychicznym oraz apatią.

 

  • Zagrożenia stosowania homeopatii przy leczeniu depresji.

Homeopatia przy depresji może być uzupełnieniem tradycyjnej psychoterapii oraz leczenia farmakologicznego, nie powinna jednak zastępować pozostałych form leczenia. W przypadku depresji klinicznej, której przyczyny mają podłoże w obniżonym poziomie hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie i aktywność, leki homeopatyczne nie przynoszą rezultatów. Natomiast odstawienie niezbędnych na pewnych etapach leczenia leków psychotropowych, może być niebezpieczne dla chorego i spowodować znaczne pogorszenie jego stanu. Również brak psychoterapii stanowi zagrożenie dla chorego, z powodu niewyleczonych problemów psychicznych, emocjonalnych oraz konfliktów wewnętrznych. W ostrych stanach depresyjnych, lekceważenie sprawdzonych sposobów leczenia może znacznie pogorszyć stan chorego. Z powodu braku wystarczających dowodów na skuteczność homeopatii przy depresji, powinna ona stanowić jedynie leczenie uzupełniające, stosowane w celu poprawy samopoczucia chorego i wykształcenia w nim postawy wiary, i nadziei w możliwość wyzdrowienia.