Homoseksualne dziecko - porady dla rodziców

Rodzice homoseksualnych dzieci muszą okazać swoim pociechom zrozumienie, wsparcie i bezgraniczną miłość, aby te mogły w pełni zaakceptować to, kim są.

Homoseksualizm stopniowo przestaje być w naszym społeczeństwie tematem tabu. Mimo to, rodziców homoseksualnych dzieci, które zdecydowały się ujawnić czeka ciężka praca, aby zrozumieć i w pełni zaakceptować orientację seksualną ich dziecka.

  • Pierwszy szok
    Dowiadując się o tym, że ich dziecko preferuje osoby tej samej płci, rodzice mogą zareagować w różny sposób. Jeśli nic wcześniej nie podejrzewali, najczęściej ich pierwszym odruchem będzie zaprzeczenie. Odrzucenie myśli o tym, że dziecko ma odmienną orientację seksualną jest całkowicie normalne, dlatego nie należy się go obawiać. Istotne jest to, w jakie uczucie owa negacja przerodzi się później, czy będzie to złość i agresja wobec własnego dziecka, czy też zrozumienie i wsparcie okazane córce lub synowi. Z całą pewnością bezcelowe jest przekonywanie homoseksualnego dziecka do zmiany orientacji. Homoseksualizm nie jest kwestią indywidualnego wyboru jednostki, a konsekwentne wywieranie presji może skutkować utratą zaufania dziecka do rodziców, a w konsekwencji jego odwróceniem się od bliskich.
  • Zrozumienie i akceptacja
    Gdy minie już pierwszy szok i rodzice homoseksualnego dziecka przyjmą do siebie wiadomość o orientacji ich pociechy, mogą nimi targać różnorakie emocje: mogą być rozczarowani wizją braku wnuków, czuć wstyd, obwiniać siebie lub po prostu obawiać się o przyszłość dziecka, któremu niejednokrotnie przyjdzie zmierzyć się z nietolerancją ze strony społeczeństwa. Niezależnie od odczuwanych emocji, ważne jest, aby rozmawiać nich z dzieckiem. Ma ono bowiem pełne prawo wiedzieć, jakie uczucia wzbudza w rodzicach jego orientacja seksualna. Co jednak równie ważne, rozmawiając ze swoim homoseksualnym dzieckiem, rodzice mogą otrzymać odpowiedzi na wiele dręczących ich pytań.. Seksualność jest kwestią niezwykle złożoną. Tylko jej pełne zrozumienie pozwoli rodzicom w pełni zaakceptować to, kim jest ich dziecko oraz da im szansę, aby być dla niego oparciem w każdej sytuacji. Wsparcie najbliższych jest niezbędne, aby młody człowiek zaakceptował siebie takim, jaki jest.
  • Gdy sam sobie nie radzisz
    Pogodzenie się z homoseksualizmem dziecka to dla większości rodziców długi i skomplikowany proces. Czasem rozmowy w kręgu bliskich nie wystarczą, aby w pełni zaakceptować sytuację, w jakiej po coming oucie jednego z jej członków znalazła się cała rodzina. Wówczas niezbędne jest udanie się do specjalisty, który pomoże rodzicom zrozumieć orientację seksualną syna lub córki i udzieli im wszelkich niezbędnych wskazówek: powie czego mogą się spodziewać, jakie problemy i trudności mogą spotkać na swojej drodze zarówno oni, jak i ich homoseksualne dziecko oraz jak sobie z nimi poradzić. Dobrym pomysłem jest także skontaktowanie się z jedną z wielu działających w naszym kraju tęczowych organizacji, zajmujących się problematyką homoseksualizmu i zrzeszających osoby o takiej orientacji.