Hotel dla zwierząt, czyli urlop bez czworonoga

Opieka nad zwierzęciem w trakcie wyjazdu właściciela może stanowić nie lada problem - rozwiązać może go hotel dla zwierząt.

Pozostawienie zwierzęcia w hotelu dla zwierząt z pewnością stanowi duży stres zarówno dla właściciela, jak i dla zwierzaka. Aby ten stres zminimalizować warto wybrać placówkę, w której zwierzę będzie mieć najlepszą opiekę. Na co zatem zwrócić uwagę przy wyborze hotelu? Jakie warunki powinien spełniać hotel, aby zostawić tam pupila z czystym sumieniem?

Wymagania dotyczące hotelu
Przed wyjazdem warto sprawdzić czy hotel dla zwierząt, który wybraliśmy uwzględnia zarówno potrzeby psychiczne, jak i fizyczne danego gatunku zwierząt. Warto taki hotel zwiedzić przed pozostawieniem tam zwierzęcia. Zwracamy uwagę przede wszystkim na pomieszczenia, w których ma przebywać zwierzę. Muszą one mieć odpowiednie wymiary, które zapewniają pełną swobodę ruchu zwierzęciu. Powierzchnia powinna być przyjazna dla łap, ale łatwa do mycia i dezynfekcji. Wskazane jest wydzielenie w pomieszczeniu miejsca, gdzie zwierzę może się schować. Zaspokoi to potrzebę prywatności i zmniejszy stres. W przypadku psów hotel musi dysponować wybiegiem, który zaspokoi zapotrzebowanie zwierzęcia na ruch. Alternatywą są spacery, na które pies jest wyprowadzany przez personel na smyczy kilka razy dziennie. W przypadku kotów taką funkcję może spełniać duży pokój. Warto upewnić się, że hotel ma możliwość zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej w razie nagłej choroby. Obecność w grupie personelu lekarza weterynarii czy psiego psychologa podnosi wartość hotelu dla zwierząt.

Wymagania dotyczące zwierzęcia
Przed przyjęciem do hotelu dla zwierząt nasz pupil musi spełnić pewne warunki. Każdy hotel wyznacza je wedle własnego uznania, ale do absolutnego minimum należy posiadanie przez zwierzę książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami, odrobaczeniem nie wcześniej niż 3 miesiące przed przybyciem do hotelu oraz zabezpieczeniem przed pchłami i kleszczami. Niektóre hotele dla zwierząt mają ostrzejsze wymagania. Mogą na przykład zażądać świadectwa zdrowia zwierzęcia, które może wystawić tylko lekarz weterynarii. Wszystko to ma na celu zminimalizowanie zagrożenia przywleczenia do hotelu choroby zakaźnej lub pasożytów. Hotele działające przy placówkach leczenia zwierząt przyjmują też czasem zwierzęta chore na choroby niezakaźne, zapewniając im opiekę lekarską pod naszą nieobecność. Jeżeli nasze zwierzę jest agresywne lub nie toleruje towarzystwa innych zwierząt, należy o tym uprzedzić personel hotelu. Zatajenie tej informacji może skończyć się poważnymi urazami nie tylko u naszego pupila. Hotel ma prawo odmówić przechowania takiego zwierzęcia.