Instalacja czcionek w Windows Vista krok po kroku

Instalacja nowych czcionek w Windows Vista jest dobrym sposobem na uatrakcyjnienie sporządzanych dokumentów, prezentacji oraz wszystkich innych plików zawierających tekst.

Czcionki standardowe, dostarczane przez Microsoft są bardzo estetyczne i zapewne dla wielu osób w zupełności wystarczające. Jeśli jednak pragniemy urozmaicić prace z tekstem to dobrym sposobem jest instalacja nowych. Instalacja czcionek w Windows Vista przebiegać może na kilka sposobów, co pozwala wybrać tę najwygodniejszą dla danego użytkownika.

Ogólnie o czcionkach

Czcionki (ang. fonts) są małymi plikami o rozszerzeniach .fon; .ttf; .ttc; .otf; .pfm, które stanowią cyfrowy zapis pojedynczych znaków pisma i są zlokalizowane w folderze "Windows" na dysku systemowym komputera. W internecie znajduje się bardzo dużo portali proponujących darmowe czcionki, należy jednak pamiętać że nie wszyscy autorzy zezwalają na komercyjny użytek swoich czcionek. Jeżeli na witrynie nie znajduje się wzmianka na temat praw autorskich można uznać je za oddane do swobodnej dyspozycji użytkownika.

Instalacja czcionek w Windows Vista - sposób pierwszy

Jest to najłatwiejszy sposób na instalacje czcionek, ponieważ wymaga praktycznie dwukrotnego kliknięcia myszą. Po ściągnięciu nowej czcionki należy ją odszukać w folderze plików pobranych, po czym kliknąć na nią prawym klawiszem myszki (spowoduje to rozwinięcie menu) i wybrać z dostępnych opcji pozycję "instaluj". System automatycznie poprowadzi instalację czcionki, co w rezultacie spowoduje pojawienie się nowej czcionki w programach tekstowych. Jeśli jednak w trakcie instalacji czcionki w Windows Vista program w którym pracujemy nad tekstem jest uruchomiony potrzebne będzie jego ponowne uruchomienie.

Instalacja czcionek - sposób drugi

Drugim sposobem na instalację jest samodzielne wyszukanie folderu "Fonts" i przekopiowanie do niego pliku czcionki. W ten sposób omija się automatyczną instalację Windows Vista, która może nie współpracować z niektórymi rozszerzeniami czcionek. W tym celu należy otworzyć dysk systemowy ( najczęściej dysk C:) kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy folder "Windows"; po czym zaakceptować wszelkie pytania systemu o uprawnienia i wyszukać podfolder "Fonts", tam znajdują się wszystkie czcionki systemowe i dodatkowe. Do folderu "Fonts" należy skopiować czcionki które chcemy zainstalować, Windows Vista spyta jeszcze tylko o zgodę na kontynuację po czym doda nową czcionkę do swojej bazy.

Instalacja czcionek - sposób trzeci

Trzeci i ostatni sposób na instalację czcionek w Windows Vista jest najbardziej wymagającym z perspektywy użytkownika. Polega on na ręcznym wyszukiwaniu czcionek przez instalator Windows Vista. Aby przejść do instalatora należy wejść w menu "Start", wybrać "panel sterowania", po czym w nowo otwartym oknie odnaleźć pozycję "Czcionki". Po dwukrotnym kliknięciu otwiera się okno z zawartością folderu "Fonts", w jego puste pole klikamy prawym klawiszem myszy i z menu wybieramy pozycję "zainstaluj nową czcionkę". Spowoduje to otwarcie instalatora dodawania czcionek, w którym należy z listy w lewym dolnym rogu wybrać lokalizację nowej czcionki, po jej wybraniu na liście u góry pojawi się nazwa oraz podgląd znaków. Pozostaje kliknąć przycisk zainstaluj i zaakceptować wszelkie pytania o zgodę ze strony systemu.