Instalacja pliku CAB krok po kroku

Instalacja pliku CAB, archiwum przygotowanego do samodzielnego zainstalowania w systemie, jest bardzo prosta i może odbyć się automatycznie lub ręcznie.

Pliki z rozszerzeniem CAB to tak zwane gabinety (cabinet). Najczęściej zawierają zarchiwizowane informacje niezbędne podczas instalacji oprogramowania. Twórcą formatu CAB jest firma Microsoft, toteż gabinety najczęściej wykorzystywane są w programach instalacyjnych tej firmy: SetupAPI, Device Installer, czy w końcu znany Windows Installer. Również bardzo popularny program InstallShield firmy Flexera Software przeznaczony do tworzenia instalatorów oprogramowania dla systemu Windows opiera się na technologii CAB. Instalacja pliku CAB może odbywać się dwiema metodami: automatyczną lub ręczną.

Automatyczna instalacja pliku CAB
Najbardziej powszechną metodą instalowania oprogramowania skompresowanego do formy pliku CAB jest wykorzystanie instalatora dołączonego do tego pliku. Najczęściej pliki z rozszerzeniem CAB nie występują samodzielnie, a wraz z plikiem wykonywalnym EXE, na przykład: dane.cab i setup.exe. W takim wypadku najwygodniej jest uruchomić plik setup.exe poprzez dwukrotne kliknięcie i przejście przez automatyczny proces instalacji. Bardzo często w czasie wgrywania programu do systemu niezbędne jest podanie dodatkowych parametrów, takich jak ścieżka dostępu folderu docelowego, na przykład: "C:\Program files\Przykładowy Program", wybór języka z kilku dostępnych, czy rodzaj instalacji, najczęściej minimalny, kopiujący tylko niezbędne pliki i pełny, zgrywający również rzadziej używane elementy instalowanego oprogramowania. Często pojawia się również pytanie o umieszczenie skrótów do programu w menu start lub na pulpicie. Po przejściu poszczególnych etapów instalacji program jest gotowy do uruchomienia. Jeśli jednak nasza wersja instalacyjna nie zawiera pliku exe, który możemy uruchomić, a jedynie samo archiwum, powinniśmy przeprowadzić instalację pliku CAB ręcznie.

Ręczna instalacja pliku CAB
Samodzielną instalację pliku CAB rozpoczynamy od otwarcia archiwum. Najczęściej wystarczy kliknąć go dwukrotnie lewym przyciskiem myszy, by uzyskać podgląd plików w nim skompresowanych. Możemy również posłużyć się programem typu WinZip w celu jego otwarcia. Następnie musimy wyszukać plik ze szczegółową instrukcją instalacji, najczęściej będzie to plik tekstowy: readme.txt lub: czytajto.txt. W nim zawarte są wskazówki dotyczącej miejsc docelowych poszczególnych plików archiwum. Ręczna instalacja pliku CAB polega na wyodrębnianiu, czyli kopiowaniu z archiwum, poszczególnych plików składowych w ich miejsce docelowe. Może się zdarzyć, że pliki z jednego archiwum muszą znaleźć się w różnych folderach, w tym folderach systemowych Windows, czy Program Files. Aby wyodrębnić plik znajdujący się w archiwum CAB klikamy go prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcję: kopiuj, a następnie przechodzimy do folderu docelowego i klikamy: wklej. Możemy również posłużyć się kombinacją klawiszy CTRL + C (kopiuj) oraz CTRL + V (wklej). Jeżeli w archiwum CAB nie udało się nam odnaleźć pliku z instrukcją instalacji najczęściej oznacza to, że wszystkie pliki w nim zawarte muszą znaleźć się w jednym, dowolnie przez nas wybranym folderze. W takim wypadku klikamy prawym przyciskiem myszy na przykład na pulpicie, wybieramy opcję Nowy, a następnie Folder. Po zmianie jego nazwy na adekwatną do zawartości gabinetu wklejamy do niego całą zawartość. Tak przeprowadzona ręczna instalacja pliku CAB umożliwia uruchomienie skompresowanego w nim programu.