Jak bronić się przed podwójnym okresem próbnym w pracy?

Sposoby obrony przed podwójnym okresem próbnym w pracy z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawa jak i naszej inicjatywy w pokazaniu szefowi pozytywnych zmian, których byliśmy inicjatorami.

Umowa na okres próbny jest wg Kodeksu Pracy umową terminową, którą można zawrzeć maksymalnie na 3 miesiące i która może poprzedzać każdą inną umowę o pracę. Umowa ta jest korzystna zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika. Ten pierwszy ma możliwość sprawdzić kwalifikacje zawodowe i umiejętności nowego pracownika, które deklarował on podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Z kolei dla pracownika umowa na okres próbny jest okazją do sprawdzenia, czy nowy pracodawca wywiązuje się z określonych wcześniej warunków pracy i płacy, czy akceptuje nowe środowisko pracy i swoich współpracowników.

Prawo naszym sprzymierzeńcem w walce z podwójnym okresem próbnym

Według postanowień zawartych w prawie pracy okres próbny może trwać krócej niż trzy miesiące a jeżeli strony nie ustaliły w umowie, na jaki czas umowa jest zawarta, bądź wyznaczyły termin dłuższy niż trzy miesiące, wtedy przyjmuje się, że umowa została podpisana na trzy miesiące. Po upływie tego terminu, ulega ona samoistnemu rozwiązaniu a jeśli pracodawca chce nadal zatrudnić nowego pracownika, kolejną umową, jaką powinien mu zaproponować jest umowa na czas nieokreślony, na czas określony, umowa na zastępstwo lub też na czas wykonania określonej pracy. Dlatego w pierwszej kolejności uregulowania kodeksu pracy pomagają nam bronić się przed podwójnym okresem próbnym i wskazują jednoznacznie, że po upływie 3 miesięcy, nie można zawrzeć ponownie takiej umowy. Istnieje tylko jeden wyjątek od tej zasady. Możemy zawrzeć z pracownikiem dwie takie umowy, po 3 miesiące każdą, jeśli zamierzamy zatrudnić go w zupełnie innym charakterze niż uprzednio zakładano.

Okres próbny, jako czas na wykazanie się

Idea okresu próbnego nie jest więc w istocie złem sama w sobie. Jest to czas dany pracownikowi na wykazanie się i utwierdzenie pracodawcy w przekonaniu, iż dobrze zrobił powierzając stanowisko właściwej osobie. Jeżeli więc zależy nam na danej pracy i chcemy uniknąć podwójnego okresu próbnego najlepszym sposobem na to jest zaprezentowanie pracodawcy wszystkich naszych umiejętności. Trzeba pokazać, że świetnie sprawdzamy się w nowej roli, mamy dobre relacje z klientami i współpracownikami. Nasze argumenty należy poprzeć na przykład lepszymi wynikami sprzedaży czy wyższym poziomem zadowolenia klientów. W naszym interesie jest pokazanie pracodawcy ile pozytywnych zmian, dzięki naszej obecności, zaszło w firmie i w jaki sposób możemy przyczynić się do jej rozwoju w przyszłości.