Jak być dobrym słuchaczem

Aby być dobrym słuchaczem należy nauczyć się świadomie wykorzystywać mowę ciała, poznać techniki aktywnego słuchania oraz nie oceniać słów mówiącego.

Słuchanie innych jest elementem komunikacji międzyludzkiej polepszającym relacje i pogłębiającym wszelkie związki. Jest to objaw zainteresowania życiem i problemami drugiej osoby , życzliwości, chęci niesienia pomocy. Umiejętność słuchania sprawia, że rozmówca czuje się rozumiany oraz akceptowany, a co za tym idzie, chętniej opowiada o swoich przeżyciach i problemach. Często właśnie sama możliwość wygadania się przynosi ulgę, pozwala nabrać dystansu do problemów, dlatego warto wysłuchać bliskiej osoby, gdy ma coś do powiedzenia. Zdolność słyszenia nie wystarczy jednak, aby być dobrym słuchaczem.

 

 

  • Słuchanie a mowa ciała
    Aby być dobrym słuchaczem trzeba zrozumieć, że osoba mówiąca pragnie, aby poświęcono jej całą uwagę. Nie wystarczy więc wysłuchać tego, co ma do powiedzenia, trzeba skupić się na jej gestach i wyrazie twarzy, utrzymywać kontakt wzrokowy, przytakiwać ruchem głowy, wyrażać emocje mimiką, pochylać się w stronę rozmówcy, a nawet dodawać mu otuchy poprzez uściśnięcie ręki. Niedopuszczalna jest sytuacja dzielenia uwagi pomiędzy słowa osoby mówiącej a wykonywanie innej czynności (oglądanie telewizji, przygotowywanie obiadu). Takie zachowanie jest dowodem ignorancji i braku szacunku dla rozmówcy. Bycie dobrym słuchaczem wymaga również cierpliwości. Mówiący może czasem kilkakrotnie powtarzać te same informacje albo robić pauzy w wypowiedzi w celu dobrania właściwych słów lub zapanowania nad emocjami. W takiej sytuacji należy się wykazać spokojem i zrozumieniem dla rozmówcy.
  • Aktywne słuchanie
    Bycie dobrym słuchaczem wymaga zastosowania technik aktywnego słuchania. Polegają one na daniu osobie mówiącej do zrozumienia, że chce się wczuć w jej sytuację. Dlatego warto od czasu do czasu w trakcie rozmowy zastosować parafrazę. Polega ona na upewnieniu się, czy nadawca został właściwie zrozumiany, poprzez powtórzenie własnymi słowami tego, co zostało powiedziane. Pytanie parafrazujące powinno zaczynać się od zwrotów: „rozumiem, że…”, „czy to znaczy, że…”, „O ile dobrze zrozumiałem, to…”. Dzięki zastosowaniu tej metody mówiący wie, że jest uważnie słuchany. Należy jednak pamiętać, aby nie parafrazować każdego zdania, a jedynie te ważne, w celu upewnienia się, że przekazane informacje są dobrze interpretowane. Warto również dyskretnie zachęcić nadawcę do kontynuowania opowieści, czasem zadać dodatkowe pytanie. 
  • Słuchanie a nie ocenianie
    Aby być dobrym słuchaczem należy posiąść umiejętność nieoceniania zwierzeń, powstrzymywania się od złośliwych komentarzy i wyrażania dezaprobaty. Osoba mówiąca nie chce być poddawana ocenie. I do chwili, kiedy wprost nie wypowie prośby o radę, słuchacz powinien powstrzymać się przed jej udzielaniem. Niedopuszczalne i wręcz niegrzeczne jest również przerywanie wypowiedzi w celu poprawienia błędu językowego czy przejęzyczenia. Takie wtrącenia zniechęcają do zwierzeń, sprawiają, że mówiący zapomina, co chciał powiedzieć, są też sygnałem, że słuchacz nie jest nastawiony na słuchanie, a na wskazywanie błędów.