Jak czytać język ciała

Czytanie języka ciała to nic innego jak odbieranie sygnałów wysyłanych przez nasze oczy i gesty. To własnie one powiedzą o nas samych więcej niż nasze słowa.

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę jak wiele komunikujemy bez słów. Często zdarza się, że rozmawiając z drugą osobą wolimy ukryć prawdę pod zmyślnie wymyślonym kłamstwem i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze ciało nieświadomie zdradza nasze ukryte emocje. Osoba potrafiąca czytać język ciała będzie w stanie zobaczyć w naszej postawie to, iż nie mówimy prawdy.

Czytanie z twarzy
Ruchy oczu, ułożenie brwi, a nawet sposób trzymania głowy – wszystko to składa się na mowę twarzy. Oczy odgrywają kluczową rolę w porozumiewaniu się między ludźmi. To one odpowiadają za podtrzymanie kontaktu między dwoma osobami. Kontakt wzrokowy dłuższy lub krótszy jest w stanie określić stopień zaangażowania się rozmówców w prowadzoną rozmowę. Jeśli więc rozmówca w pewnym momencie szeroko otwiera oczy, oznacza to, że podejmowany przez nas temat jest dla niego atrakcyjny. Zmrużenie oczu również może w tym wypadku oznaczać zainteresowanie, ale już bardziej szczegółowymi informacjami. Spojrzenie uciekające na bok oznacza najczęściej unikanie prawdy lub podjęcia tematu. Zasłanianie przy tym ust lub oscylowanie dłoni wokół nosa czy pocieranie oczu wskazuje na kłamstwo. Nasz rozmówca będzie wznosił wzrok w górę w poszukiwaniu pomocy lub wsparcia, natomiast opuści go w oznace pokory i uległości. To również będzie zdradzało jego słabość. Zdarza się, że niektóre osoby podczas rozmowy patrzą w dal niewidzącym wzrokiem. Nie oznacza to jednak braku zainteresowania rozmową, a rozmarzeniem i snuciem wielkich planów przez tych drugich.

Ruchy rąk
Prawidłowe czytanie języka ciała pozwala nam na unikniecie nieporozumień. Przyglądając się dwóm osobom ze sobą rozmawiającym można zwykle odczytać ich stan emocjonalny z ruchów ich ciała. Radość, agresję, smutek czy uległość wykładają oni nam jak na dłoni zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy. Zwykle podczas rozmowy najaktywniejsze są ręce. To one najwięcej powiedzą nam o ich właścicielu. Nośnikiem informacji jak z początku wydawać by się mogło są żywo gestykulujące dłonie, ale tylko otwarte osoby się nimi charakteryzują. Wiele możemy się dowiedzieć również wtedy, gdy osoba z nami rozmawiająca ułoży ręce nieruchomo skrzyżowane na stole. Ten gest świadczy o przyjęciu przez tę osobę postawy obronnej, o poczuciu przez nią zagrożenia, a czasem nawet żywionej wrogości. Symbolizuje metaforyczne budowanie bariery. Podobnie mają się splecione palce u rąk - tak naprawdę zdradzają frustrację i wrogość. Chowanie rąk w kieszeniach informuje o zagrożeniu lub jakieś tajemnicach, które nasz rozmówca pragnie zachować dla siebie. Naszą uwagę powinny wtedy przyciągnąć kciuki, które gdy znajdują się na wierzchu oznaczać mogą skrywaną agresję. Dłoń wędrująca na czoło, odkrywa zakłopotanie i bezradność, lecz ta sama dłoń dotykająca klatki piersiowej oznacza pozytywne zaskoczenie.