Jak dostać się na medycynę - porady dla licealisty

Duża determinacja, dobre przygotowanie oraz odpowiedni wybór przedmiotów pomogą dostać się na medycynę.

Medycyna jest obecnie jednym z kierunków studiów, na który najtrudniej się dostać. Wynika to z konieczności zdawania kilku przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz z dużej ilości chętnych osób przypadających na jedno miejsce. Żeby dostać się na medycynę potrzebna jest duża determinacja i przede wszystkim obszerna wiedza.

 • Wymagane przedmioty
  Aby dostać się na medycynę, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie w informatorze warunków rekrutacji na obecny lub przyszły rok . Każda uczelnia zastrzega sobie prawo ustalania, jakie przedmioty są brane pod uwagę. Dlatego też, jeśli podejmie się decyzje o składaniu dokumentów na kilka uczelni, należy liczyć się z tym, że być może konieczne będzie zdawanie większej ilości przedmiotów na maturze. Prawdopodobnie będą to przedmioty ścisłe, takie jak biologia, chemia i fizyka.
   
 • Proces rekrutacji
  Każda uczelnia tworzy listę rankingową, sporządzoną wyłącznie na podstawie wyniku egzaminu (nowa matura). W przypadku starej matury konieczne jest zdawanie egzaminów wstępnych, które obejmują materiał z zakresu rozszerzonego poziomu biologii i chemii oraz podstawowego poziomu fizyki i astronomii. Każdy, kto rekrutował na określoną uczelnię zdobywa taką ilość punktów, jaki jest wynik jego egzaminu (punkty przelicza się zgodzie z zasadami rekrutacji). Konieczne jest zdawanie matury na poziomach rozszerzonych - egzamin zdany na poziomie podstawowym nie zapewni miejsca na uczelni. Po zalogowaniu się na stronie internetowej (rekrutacja odbywa się online), konieczne jest uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, która wynosi od 50 do 100 złotych.
   
 • Odpowiednie przygotowanie
  Dobry wynik egzaminu maturalnego to przepustka do spełnienia marzeń o studiowaniu stacjonarnym. Aby jak najlepiej się przygotować do matury, warto systematycznie przyswajać wiedzę i robić przykładowe arkusze egzaminacyjne oraz typowe ćwiczenia maturalne. Formuła egzaminu jest wszystkim znana, jednak jeśli przywyknie się do określonej formy, łatwiej będzie uzyskać wysoki wynik. Przyswojony materiał z biologii, chemii czy fizyki i astronomii warto wciąż powtarzać, na przykład poprzez robienie ćwiczeń z danego działu. Przed samą maturą nie powinno się uczyć nowych rzeczy, tylko powtarzać najtrudniejsze zagadnienia. W przypadku bardzo zdolnych uczniów, przepustką może być tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady z jednego z przedmiotów, których wymaga uczelnia.
   
 • Płatne studia
  Innym sposobem na dostanie się na medycynę jest studiowanie zaoczne lub na uczelni prywatnej. Są to jednak studia płatne, a koszty wynoszą od sześciu tysięcy złotych rocznie. Należy pamiętać, że studia medyczne trwają sześć lat, więc opłaty są bardzo wysokie. W tym przypadku wynik egzaminu nie musi być tak wysoki, jak przy rekrutacji na studia stacjonarne. Jakość uczelni prywatnych zazwyczaj nie jest gorsza od publicznych uniwersytetów, jednak w przypadku studiowania zaocznego, zajęte weekendy lub wieczory mogą być uciążliwe i męczące dla studenta. Z drugiej strony dorosły człowiek może podjąć pracę i zarabiać na swoje utrzymanie, zdobywając doświadczenie.