Jak i kiedy uruchomić komputer w trybie awaryjnym

Aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym należy wciskać klawisz F8 i wybrać odpowiednią opcję. Można także skorzystać z Narzędzi konfiguracji systemu.

Konieczność uruchomienia komputera w trybie awaryjnym występuje wtedy, gdy zainstalowaliśmy na twardym dysku program lub sterownik, który nie działa w prawidłowy sposób, albo kiedy do naszego komputera wkradł się wirus. Włączenie trybu awaryjnego umożliwia rozwiązanie tych problemów bez konieczności formatowania twardego dysku. Uruchomienie komputera w ten sposób sprawia, że tylko niektóre podstawowe programy i sterowniki (na przykład do myszki, klawiatury, monitora) będą aktywne, pozostałe zaś pozostaną wyłączone (nie będzie działał między innymi internet). Dzięki temu będzie je można bez problemu odinstalować.

Windows Vista i Windows 7

W obu tych systemach operacyjnych uruchamianie komputera w trybie awaryjnym wygląda bardzo podobnie. Na początek należy wyłączyć komputer, po czym ponownie go włączyć. Kiedy zacznie się uruchamiać należy wciskać klawisz oznaczony jako F8, do momentu, aż na monitorze pojawi się ekran z komunikatem: Zaawansowane opcje rozruchu. Jeśli klawisz F8 został wciśnięty zbyt wcześnie, na monitorze może pojawić się informacja o wystąpieniu błędu ("error keybord"). W takiej sytuacji komputer należy ponownie wyłączyć i włączyć, po czym jeszcze raz trzeba spróbować uruchomić tryb awaryjny. Spośród widocznych na ekranie opcji należy wybrać - używając strzałek na klawiaturze - "Tryb awaryjny" (w przypadku systemu Windows Vista) lub "Uruchom komputer w trybie awaryjnym" (w przypadku systemu Windows 7). Następnie należy wcisnąć klawisz Enter. Kiedy komputer się uruchomi, można bez problemu usunąć z dysku twardego uszkodzone czy niebezpieczne programy. Następnie należy wyłączyć komputer i ponownie go włączyć, tym razem w normalnym trybie działania.

Windows XP a awaryjne uruchamianie komputera

Istnieją dwa sposoby, aby uruchomić komputer w trybie awaryjnym, jeśli jest na nim zainstalowany system operacyjny Windows XP. Pierwszy z nich to uruchomienie komputera w taki sam sposób, jak w przypadku systemów Windows Vista i Windows 7. Natomiast drugi sposób polega na wykorzystaniu Narzędzi konfiguracji systemu. Aby z nich skorzystać, należy w pierwszej kolejności zamknąć wszystkie uruchomione programy, a następnie kliknąć w ikonę Start i wybrać polecenie Uruchom. Na monitorze powinno się pojawić okno, w którego pasku należy wpisać „msconfig”, po czym kliknąć OK, aby uruchomić to polecenie. Po wykonaniu tych czynności powinniśmy na monitorze zobaczyć okno z Narzędziami konfiguracji systemu. Spośród dostępnych możliwości należy kliknąć w zakładkę BOOT.INI, a następnie wybrać opcję /SAFEBOOT i kliknąć OK. Następnie trzeba wyłączyć komputer i włączyć go ponownie – zacznie się on uruchamiać w trybie awaryjnym. Można wówczas usunąć z dysku wszystkie nieprawidłowo zainstalowane programy czy wirusy. Następnie należy raz jeszcze otworzyć okno z Narzędziami konfiguracji systemu i odznaczyć opcję /SAFEBOOT w zakładce BOOT.INI. Na zakończenie powinniśmy ponownie wyłączyć i włączyć komputer.