Jak motywować pracownika?

Motywować pracownika moża na dwa podstawowe sposoby - używając do tego pieniędzy bądź metod pozapłacowych.

Motywowanie, w znaczeniu ogólnym, jest to nakłanianie, za pomocą różnorakich metod, do określonego zachowania. Niemal od samego początku świadomości istnienia zjawiska motywacji kojarzona jest ona ze skutecznością pracowników przy osiąganiu celów w firmie. Pracownik zmotywowany to pracownik wydajny, kreatywny i pełen dobrej woli, by wypełnić powierzone mu zadania z jak najlepszym wynikiem – dlatego też warto motywować pracownika na wiele sposobów, gdyż jest to ważnym elementem polityki personalnej każdego przedsiębiorstwa i organizacji.

 

 

  • Finanse, czyli jak motywować pracownika pieniędzmi

Pieniądze były pierwszym czynnikiem motywacyjnym, jaki wzięto pod uwagę po odejściu od środków przymusu. Dzięki pieniądzom zaspokoić można najbardziej podstawowe potrzeby. Obok standardowego systemu opartego na wynagrodzeniu zasadniczym, istnieją również inne warianty wynagrodzenia pieniężnego, bardziej motywujące dla pracowników - pod warunkiem, że będą to systemy na tyle atrakcyjne, by zachęcić do podjęcia pracy w ogóle. Są to: system premiowy i system prowizyjny. System prowizyjny sprawdza się tylko w określonych sytuacjach – np. wśród sprzedawców, akwizytorów, handlowców, czyli tam, gdzie ilość sprzedanych dóbr lub usług jest wymierna i uzależniona od pracownika. System premiowy natomiast jest bardziej uniwersalny, jednak znacznie trudniejszy, wymaga bowiem konkretnego określenia celów tam, gdzie ilość nie jest jedyną pożądaną cechą. Ponieważ często branych jest pod uwagę wiele różnych parametrów czy też cech wykonanego zadania, ważne jest określenie dokładnych zasad przyznawania premii, a także odpowiednie wyznaczenie celów.

 

  • Pozapłacowe sposoby motywowania pracownika

Motywować pracownika można także innymi sposobami. Pomocna w tym będzie dowolna skala potrzeb ludzkich. Najbardziej rozpowszechniona jest piramida potrzeb wg Maslowa, psychologa, który twierdził, że ludzie dążą do zaspokojenia potrzeb na pięciu ich poziomach: potrzeby fizjologiczne (biologiczne), bezpieczeństwa, więzi emocjonalnej (społeczne), uznania (szacunku) i samorealizacji. Najważniejsze z punktu widzenia motywowania pracowników są dwa ostatnie poziomy potrzeb: szacunku i samorealizacji. Ważne są więc elementy „zewnętrzne” podnoszące prestiż danego stanowiska, a więc i osoby je zajmującej – tytuł służbowy, lepsze warunki pracy (np. własny gabinet), nagrody, jak również wyznaczanie pracownikowi ambitnych, ciekawych zleceń, zwiększających jego poczucie sukcesu i umacniających świadomość, że jest doceniany. Samorealizację pracownik osiągnie natomiast wówczas, gdy będzie miał możliwość rozwoju - w czasie szkoleń pracowniczych, a także otrzymując do wykonania ambitne i trudne zadania. Wbrew pozorom można bowiem motywować pracownika każąc mu pracować, o ile zapewni mu się odpowiednie warunki.