Jak napisać dobry scenariusz

Aby napisać dobry scenariusz, należy czerpać ze sprawdzonych przykładów i oryginalnych pomysłów i zaciekawić potencjalnego widza opisywaną historią.

Co decyduje o tym, że jakieś dzieło filmowe czy teatralne jest interesujące? Wartka akcja, błyskotliwe dialogi, ciekawe tło to jedne z elementów, dzięki którym zaliczamy film do dobrych. Jego wartość w dużej, jeśli nie w przeważającej mierze, zależy od zgrabnie i pomysłowo napisanego scenariusza. Aby jednak napisać dobry scenariusz, trzeba na początku zastanowić się nad tym, czym w ogóle on jest, jaką rolę spełnia i co ma być jego celem. W związku z tym warto najpierw przemyśleć i stworzyć ogólny zarys tematu, a następnie rozpisać go na poszczególne części, sceny bądź ujęcia.

Odpowiedni wzór
Scenariusz jest niejako podstawą, planem jakiegoś dzieła - nagrania, spektaklu, filmu. Wytycza on artystyczny kierunek i w zależności od tego, czemu ma służyć, posiada różną treść i formę. Scenariusz zawiera oczywiście narrację, dialogi, opisy akcji, postaci, miejsc i czasu. Telewizyjny, na przykład serialu, posiada dodatkowo szkic fabuły, charakterystykę postaci czy uwagi odautorskie i odreżyserskie. Wszystkie te składniki, jak i relacje między nimi, powinny być właściwie określone i wyważone, co warto sprawdzić na wybranych przykładach. Zatem teoretyczną wiedzę o tym, jak pisać scenariusze, dobrze jest skonfrontować chociażby ze swoim ulubionym, dobrym filmem. Po pierwsze, jeżeli ktoś chce napisać dobry scenariusz, musi wiedzieć, że składa się on z trzech najważniejszych części, czyli z ekspozycji, rozwinięcia, zakończenia. Po drugie, należy wspomnieć, że scenarzyści przy pisaniu stosują specyficzną gramatykę, między innymi po to, aby styl był obrazowy. Chodzi w tym wypadku na przykład o dobór odpowiednich, sugestywnych słów.

Znamiona oryginalności
Niebagatelną rolę w tym, by napisać dobry scenariusz odgrywa ekspozycja, stanowi ona bowiem pewnego rodzaju wstęp do całego dzieła, zapowiedź akcji i przedstawienie bohaterów. Nie chodzi tu wyłącznie o jej funkcję informacyjną. Najistotniejsze jest zainteresowanie czy wręcz zaintrygowanie widza, tak, by ten chciał obejrzeć całość dzieła, na przykład kolejne odcinki serialu. Autor powinien zatem dążyć do tego, by właśnie poprzez ekspozycję publiczność miała wrażenie, że natrafiła na coś szczególnie ciekawego, wyjątkowego. Niewątpliwie wiąże się z tym talent i indywidualny styl danego twórcy, ale i jego wiedza o potrzebach czy preferencjach widzów. Bardzo ważnym składnikiem jest także punkt zwrotny w rozwinięciu. To taki moment akcji, który podnosi napięcie, gdyż może zmienić jej kierunek. Punkt zwrotny powinien być tuż po ekspozycji, w ten sposób zapoczątkowuje fabułę. Mijając kolejne, określone zdarzenia fabularne, scenariusz zmierza do zakończenia, które najczęściej dotyczy sposobu rozwiązania akcji oraz tyczących się tego konsekwencji. Może także pozostawić odczucie niedosytu, zaskoczyć, zadziwić. W każdym razie dobry scenariusz rozpoznaje się często również po tym, czy oprócz zwykłej opowieści sugeruje coś więcej, na przykład, czy skłania też widza do refleksji nad sobą i światem. Kiedy ktoś chce napisać dobry scenariusz, dobrze, by i to wziął pod uwagę.