Jak napisać grę video?

Napisanie gry video za pomocą programu Construct wymaga zaprojektowania planszy w odpowiednim edytorze i oprogramowania jej przy pomocy zdarzeń działających na zasadzie akcji i reakcji.

Obecnie napisanie gry video nie jest trudnym zadaniem, a dzięki dostępnym w Internecie narzędziom – nie wymaga długoletniej nauki programowania. Po ściągnięciu odpowiedniego programu i krótkim zapoznaniu się z jego możliwościami, pierwsza produkcja powstanie już po chwili.

Od czego zacząć pisanie gry video?

Narzędzie, które służy to napisania gry video nosi nazwę Construct. Jest darmowe, udostępniane jako oprogramowanie open-source, mimo to oferuje duże możliwości pozostając przy tym proste w obsłudze. Aby pobrać program, należy na stronie producenta (www.scirra.com) wybrać opcję Construct (w górnej belce menu), a następnie Construct Classic, po czym w lewej części strony kliknąć "Download Contruct Classic". Używanie najnowszej, drugiej wersji, jest niezalecane, gdyż zorientowana jest ona na produkowanie aplikacji sieciowych, przez co nie posiada funkcji przydatnych przy tworzeniu gier komputerowych, takich jak obsługa DirectX.

Projektowanie gry video

W celu napisania gry video, należy wybrać menu File dostępne w lewym górnym rogu okna programu, następnie New, po czym New Direct-X Game. Interfejs aplikacji staje się wtedy podzielony na trzy części – lewa strona to właściwości zaznaczonego obiektu (lub, jeśli żaden obiekt nie jest zaznaczony, właściwości okna i aplikacji), po prawej znajduje się menu zarządzania projektem, a najważniejszym miejscem jest centralny moduł, zajmowany przez główny edytor, nazwany Layout Editor. To tutaj dodaje się (poprzez dwukrotnie kliknięcie na białym polu) kolejne obiekty na planszę, natomiast poprzez kliknięcie w jego dolnej części na zakładkę Event Sheet Editor, uruchamia się część służącą do oprogramowania utworzonych wcześniej elementów.

Czas na kod gry

Napisanie gry video to, w praktyce, określenie zdarzeń, które zachodzą na planszy. Na zdarzenie składa się warunek („jeśli zachodzi...”) i akcja („...wtedy wykonaj”). Do wprowadzania kodu gry służy wspomniany wyżej Event Sheet Editor, po uruchomieniu którego należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Insert event. Pojawi się lista obiektów (dodanych przez użytkownika w Layout Editor oraz stałych, służących do zarządzania, na przykład, uruchamianiem i wyłączaniem aplikacji), spośród których należy wybrać ten, którego dotyczyć ma warunek. Po jego utworzeniu pojawia się możliwość zaprogramowania akcji, jaka ma wtedy zajść. Choć możliwości edytora są bardzo duże, jest możliwe ich dodatkowe poszerzenie poprzez pisanie własnych skryptów w języku Python (poprzez kliknięcie prawym przyciskiem w oknie edytora i wybranie Insert script). Jeśli jednak i to okaże się niewystarczające – można go rozbudować poprzez stworzenie własnych wtyczek, uzdolniony programista dostaje więc do dyspozycji narzędzie o, dosłownie, nieograniczonych możliwościach. Mimo wysokiego stopnia zaawansowania, jest przyjazny użytkownikowi i zrozumienie zasad nim rządzących nie stanowi trudności.

Nauka pisania gier video poprzez doświadczenie

Aby łatwiej było pojąć działanie aplikacji, autorzy przygotowali szereg przykładów gotowych gier. Dostęp do nich możliwy jest po wybraniu z menu File opcji New, a następnie New example/template. Poprzez analizę gotowych rozwiązań proces nauki obsługi edytorów wbudowanych w program Construct staje się bardziej przystępny, a napisanie gry video - łatwiejsze. Dostępna jest również obszerna dokumentacja dostępna na stronie producenta, w przypadku złożonych projektów można zasięgnąć porady na specjalnym forum.