Jak napisać reklamację

Aby prawidłowo napisać reklamację musisz zawrzeć w niej swoje dane, dane reklamowanego towaru, opis uszkodzenia i formę rekompensaty, jakiej żądasz.

Wielu osobom zapewne przydarzyło się zakupienie wadliwego towaru lub usługi nie spełniającej ich oczekiwań. Jeśli towar okazuje się niepełnowartościowy, mamy prawo wnieść reklamację do sklepu, w którym go kupiliśmy (mimo tabliczek przy kasach) lub do producenta czy wykonawcy usługi. Nie każdy jednak wie, jak napisać reklamację, aby była skuteczna i dała nam możliwość wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy.

Formy złożenia reklamacji
Reklamacja może być złożona pisemnie, ustnie lub telefonicznie, zależnie od rodzaju towaru. Bardzo dobrze jest, jeżeli otrzymamy potwierdzenie przyjęcia skargi od obsługującej nas osoby – jest to zwłaszcza istotne w przypadku reklamacji ustnych, jednak warto mieć takie potwierdzenie również w przypadku reklamacji pisemnych. Producent ma zazwyczaj 14 dni na rozpatrzenie naszej skargi – posiadanie potwierdzenia ułatwia obliczenie, kiedy upływa ten termin. Ostatnio coraz częściej można także napisać reklamację przez internet, termin na jej rozpatrzenie wynosi również 14 dni. Reklamację może złożyć każda osoba, która nabyła towar wadliwy i posiada dowód jego zakupu. Można ją składać w przeciągu roku lub dwóch od daty zakupu, zależy to od rodzaju towaru.

Zasady sporządzania dokumentu
Aby nasze roszczenia zostały zrealizowane, należy znać kilka zasad, w jaki sposób przygotować dokument, aby był on skuteczny. Przede wszystkim muszą się w nim znaleźć dane osobowe składającego skargę: imię, nazwisko i adres, można podać numer telefonu. Zapisuje się je w lewym górnym rogu, natomiast w prawym górnym rogu należy zamieścić nazwę miejscowości i datę. Na środku należy uwzględnić nagłówek treści: "Reklamacja towaru niezgodnego z umową". Następnie wypisujemy dane towaru lub usługi, czyli podajemy nazwę towaru, kiedy został nabyty, numer rachunku. Należy także dołączyć oryginalny dowód zakupu.

Opis wadliwego towaru
Kolejnym krokiem jest opisanie usterki. Opis przyczyn, dla których towar nie zadowala nas i żądamy jego wymiany czy zwrotu pieniędzy, powinien być dokładny, precyzyjny i przede wszystkim – prawdziwy. Nie możemy w reklamacji opisywać czegoś, co nie miało miejsca. Następnym etapem jest sformułowanie naszych roszczeń. Ważne jest, aby były one realistyczne, na przykład nie możemy żądać od producenta butów zwrotu 400 złotych za obuwie, które kosztowało połowę mniej. Nasze żądania muszą być dostosowane do rzeczywistej wartości towaru lub usługi. Reklamacja w formie pisemnej musi być podpisana własnoręcznie.

Odpowiedź i odwołanie
Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona w ciągu 14 dni. Brak odpowiedzi po tym okresie oznacza, że została ona rozpatrzona pozytywnie. Odrzucenie skargi musi być dokładnie uzasadnione. Jeżeli ktoś nie zgadza się z decyzją wykonawcy usługi, sklepu czy producenta, może złożyć odwołanie, czyli napisać reklamację ponownie. Jeżeli i ta zostanie odrzucona, zażalenie można złożyć do Rzecznika Praw Konsumenta.