Jak napisać skuteczny list motywacyjny?

Jak poprawnie napisać skuteczny list motywacyjny – czyli jak powinien wyglądać, aby zwrócić uwagę przyszłego pracodawcy.

Potencjalny pracodawca otrzymuje od kandydatów bardzo dużo dokumentów aplikacyjnych, szczególnie jeśli zamieścił ogłoszenie o wakacie. Aby nasz list motywacyjny go zainteresował, musi po pierwsze być oryginalny i poprawnie napisany, tak aby wyróżniał się spośród innych. Nieprawidłowo napisany list motywacyjny może przekreślić nasze szanse na otrzymanie pracy.

Po co piszemy list motywacyjny?
List motywacyjny wysyłamy pracodawcy wspólnie z naszym życiorysem. Życiorys zawiera suche fakty na nasz temat, naszej edukacji, wykształcenia i tym podobne. Skuteczny list motywacyjny to szansa, by przekonać pracodawcę, aby zwrócił na nas uwagę. To reklama naszej osoby, która może być przepustką do kariery. Pisząc list motywacyjny używać należy poprawnej polszczyzny, a także przemyślanych i stylistycznych sformułowań. Nie należy w nim powielać informacji zawartych w życiorysie. To właśnie tu przedstawiamy nasze atuty, a użyte sformułowania powinny podkreślać nasze pozytywne aspekty.

Skuteczny list motywacyjny – jak powinien wyglądać?
Aby list był skuteczny należy w nim zaznaczyć, o jakie stanowisko się staramy. Bez tego pracodawca musi się domyślać w jakim celu przysłaliśmy mu dokumenty aplikacyjne. Jeżeli nie odpowiadamy na konkretne ogłoszenie z nazwą stanowiska, w liście należy zaznaczyć jaka dziedzina działalności firmy nas interesuje. Bardzo ważne, aby przy pisaniu skutecznego listu motywacyjnego dopasować się do ogłoszenia, na które odpowiadamy. Bezpośrednio odnośmy się do sformułowań, jakich pracodawca użył w ogłoszeniu. Skuteczny list motywacyjny powinien przede wszystkim przedstawiać naszą motywację i chęć do pracy. Musimy mądrze napisać pracodawcy, dlaczego interesuje nas akurat to stanowisko. W sposób skondensowany przestawmy naszą osobę, umiejętności i osiągnięcia.

Poprawna konstrukcja listu motywacyjnego
Skuteczny list motywacyjny jest korespondencją formalną i w takim stylu powinien być napisany. Nie może być zbyt długi, maksymalnie jedna strona formatu A4 i powinien zawierać około czterech akapitów. Oprócz naszych danych kontaktowych, powinniśmy umieścić dane osoby do której kierujemy pismo – nazwę pracodawcy oraz jego adres. List zaczynamy od nagłówka - formalnego sformułowania Szanowni Państwo/Panie. Pierwszy paragraf powinien zawierać informacje, dlaczego składamy dokumenty oraz na jakie stanowisko, a także zachęcamy do zapoznania się z dalszą jego treścią. W następnym paragrafie przedstawiamy swoje zalety, umiejętności oraz predyspozycje w odniesieniu do sformułowań zawartych w ogłoszeniu. Na zakończenie podziękujmy za uwagę i przedstawmy preferowaną formę kontaktu oraz wyraźmy chęć spotkania.