Jak napisać skuteczny życiorys

Profesjonalny i skuteczny życiorys składa się ze stałych i dodatkowych elementów, które przedstawiają nasz osobę pracodawcy.

Dokumenty aplikacyjne, czyli życiorys i list motywacyjny, są pierwszym kontaktem z przyszłym pracodawcą, dlatego należy zadbać o to, aby były napisane poprawnie. Na każde ogłoszenie o pracę podmiot rekrutujący dostaje nawet kilkadziesiąt odpowiedzi. Na pierwszy rzut oka więc, skuteczny życiorys to taki, który będzie wyróżniał się spośród pozostałych ofert. Jeśli pracodawca zwróci uwagę na Twoje dokumenty i dokładniej się z nimi zapozna, być może otrzymasz szansę, aby zaprezentować swoją kandydaturę podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Podstawowe elementy skutecznego życiorysu
Twój życiorys powinien być czytelny i mieć systematyczną i uporządkowaną formę. Należy w nim umieścić swoje dane osobowe – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz kontaktowe – telefon, adres e-mail. Można również dodać swoją datę urodzenia oraz stan cywilny, jednak nie ma takiego obowiązku. Następnym elementem skutecznego życiorysu jest wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe. Szkoły wypisać należy w porządku odwrotnie chronologicznym, z podaniem pełnej nazwy, ewentualnie specjalności, daty jej zakończeni i uzyskanego tytułu. Taka sama zasada obowiązuje przy podawaniu poprzednich pracodawców. Dodajmy tu opis obowiązków i szczególnych osiągnięć, wyróżniając informacje, które nawiązują do pracy, o którą się staramy.

Informacje dodatkowe
Umieszczenie w życiorysie dodatkowych informacji na nasz temat, pozwoli nam się pokazać się przyszłemu pracodawcy z nieco innej strony. Skuteczny życiorys powinien zawierać informacje o szkoleniach i kursach, jakie ukończyliśmy – zarówno tych organizowanych przez poprzedniego pracodawcę, jak i tych które sami opłaciliśmy. Duża ilość ukończonych szkoleń wskazuje, iż jesteśmy osobami ambitnymi i chcącymi się rozwijać. Zawrzyjmy tu również charakterystykę naszych umiejętności językowych – wymienić jakie języki obce znamy oraz na jakim poziomie. Umieśćmy w tym miejscu informacje wskazujące na naszą znajomość obsługi komputera oraz powszechnie używanych programach. Wyraźnie wyróżnijmy wśród tych informacji, uzyskane przez nas certyfikaty oraz uprawnienia.

Kilka słów o zainteresowaniach
Na końcu skutecznego życiorysu warto umieścić informacje na temat naszych zainteresowań. Jeśli mamy nietypowe hobby, może ono zainteresować przyszłego pracodawcę. Często też jest punktem wyjścia podczas rozmowy kwalifikacyjnej, rozluźnia bowiem atmosferę. Nigdy nie podawajmy jednak nieprawdziwych zainteresowań, nawet jeśli nam się wydaje, że są niesamowicie ciekawe. Bylibyśmy w bardzo niezręcznej sytuacji, gdyby się okazało, że przyszły pracodawca podziela nasze zainteresowania i chce o nich podyskutować. Na samym końcu lub w stopce umieśćmy klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – tego wymagają przepisy prawa.