Jak naprawić NTLDR

Problem przy uruchamianiu systemu Windows i brak pliku NTLDR można wyeliminować korzystając z płyty instalacyjnej systemu.

Czasami zdarza się, że uruchamiając komputer, na ekranie zobaczymy nie to, czego oczekiwaliśmy. System Windows nie uruchamia się, zaś na ekranie zamiast pulpitu widzimy tylko napis mówiący nam o braku pliku NTLDR, wymaganego do uruchomienia systemu Windows. Najczęściej zdarza się tak, gdy użytkownik ingeruje w fizyczna konfigurację komputera lub wymienia podzespoły komputera na własną rękę. Jest jednak sposób, aby bez czasochłonnych instalacji i wizyty w serwisie naprawić NTLDR za pomocą płyty z instalacją systemu Windows XP.

  • Uruchamiamy płytę CD
    Plik NTLDR, nazywany inaczej NT Loader, jest umieszczony na partycji systemowej i odpowiada za uruchomienie systemu z właściwej lokalizacji. Często zdarza się, że podczas ładowania systemu ginie gdzieś odniesienie do tego pliku i lokalizacja systemu nie może zostać poprawnie zdefiniowana. Najważniejszą rzeczą w przypadku problemów z plikiem NTLDR jest to, aby posiadać oryginalna płytę instalacyjną systemu Windows XP. Kolejna bardzo istotna rzeczą jest to, by ta płyta miała możliwość rozruchu w trybie MS-DOS. W sytuacji, gdy takiej płyty nie posiadamy, bo komputer kupiliśmy od razu z oprogramowaniem, najlepiej wybrać się do serwisu, gdzie problem z plikiem NTLDR zostanie naprawiony przez specjalistę. Gdy zaopatrzymy się w płytę instalacyjną, należy umieścić ją w napędzie CD/DVD i uruchomić komputer ponownie. W wielu przypadkach, uruchomienie instalacji z płyty powinno przejść pomyślnie. Sytuacja wygląda inaczej, gdy użytkownik zmienił kolejność rozruchu na inną niż zalecana w tym przypadku. Nie należy się jednak przejmować, gdyż to również da się zmienić. Należy w tym miejscu wspomnieć również, że sam fakt uruchomienia instalatora systemu Windows nie oznacza utraty danych. Należy jednak ostrożnie posługiwać się konsolą, gdyż nieuważny ruch może spowodować nieodwracalne rezultaty.
  • Posługiwanie się instalatorem
    Gdy płyta CD załaduje się pomyślnie, na ekranie ukaże się kolejno informacja o ładowaniu plików instalacyjnych, po czym instalator zatrzyma się w celu potwierdzenia czynności. Ładowanie plików instalatora jest dość czasochłonne i może potrwać od kilku do kilkunastu minut. W momencie zakończenia ładowania plików, należy wybrać z listy na dole opcję „naprawa systemu”. Znajduje się ona pod klawiszem F3. Od tego momentu komputer przełączy się w konsolę naprawy systemu Windows i zapyta o dane administratora komputera. Samo przełączanie się do konsoli może potrwać kilka chwil. Zależy to głównie od możliwości obliczeniowej komputera i jakości napędu CD/DVD.
  • Konsola naprawy systemu Windows
    Na wstępie użytkownik zostanie poproszony o wypełnienie danych logowania do systemu. Podaje wtedy tylko hasło do konta administratora, które jest głównym kontem w systemie. Po pomyślnym zalogowaniu wystarczy wpisać w linii komend ciąg „bootcfg /?”, co spowoduje wyświetlenie ekranu pomocy. Wybieramy z listy interesującą nas opcję i przepisujemy ją w całości stosując zapis „bootcfg /XXX”, gdzie XXX oznacza wybraną opcję. Postępujemy zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie i restartujemy komputer. Naprawa NTLDR ukończyła się pomyślnie, zaś system Windows powinien uruchomić się już bez problemu.