Jak nauczyć dziecko szacunku do innych

Rodzice często są autorytetem dla swoich dzieci, dlatego aby nauczyć dziecko szacunku do innych, należy samemu innych szanować, by dziecko miało dobry wzór do naśladowania.

Dzieci są jak gąbka – chłoną wszystko w mgnieniu oka, zarówno to co dobre, jak i to, co złe. Uczą się różnych zachowań, naśladując ludzi ze swojego otoczenia. Dlatego tak ważne jest, by od najmłodszych lat życia dziecka pokazywać mu dobre wzorce zachowania i nauczyć dziecko szacunku do innych.

Dziecko bierze przykład z dorosłych
Tolerancja to szacunek dla inności ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Dzieci nie bywają nietolerancyjne względem osób innej rasy, kultury czy wyznania. Nie zwracają uwagi na to, że ich koleżanka nosi okulary, ma piegi, nosi koszulkę po starszej siostrze, że jest gruba. Dla dziecka, to po prostu drugie dziecko, z którym ono lubi się bawić. Dziecko zauważa to, czego dorośli niejednokrotnie zauważyć nie potrafią - że koleżanka jest miła, wesoła, grzeczna, że przyjemnie się z nią można pobawić. Jeśli nie da się dziecku dobrego wzorca, za kilka lat dziecko z taką koleżanką nie będzie chciało rozmawiać, a nawet będzie ją przezywało, naśmiewało się z niej, bo nietolerancji dzieci uczą się od dorosłych. Dlatego pierwsze lata życia są najlepszym momentem, by nauczyć dziecko szacunku do innych i jest na to jeden prosty sposób – szanujmy inność, a dzieci ze swoją wrodzoną umiejętnością naśladownictwa, będą robiły tak samo. Bo obserwuja one pilnie to, jak rodzice odnoszą się do sąsiadów, cudzoziemców, ludzi o innym wyglądzie, wyznaniu, słuchają tego, co dorośli mówią o innych, jak ich postrzegają.

Szacunek dla inności
Dorośli powinni rozmawiać z dziećmi o różnicach, jakie występują między ludźmi i uczyć je, że inny kolor skóry, wyznanie, język nie są miernikiem tego, kto jest lepszy. Dzieci najszybciej zrozumiałyby to mając kontakt z dziećmi innej narodowości, czy wyznania, jeśli nie jest to możliwe, to należy uczyć je szacunku do takiej inności spotykanej każdego dnia, czyli do różnic w wyglądzie, ubiorze czy zabawkach, jakie posiadają inne dzieci. Bo bardzo ważne jest, żeby dziecko miało świadomość tego, że nie można oceniać innych ze względu na to co posiadają, lub czego nie mają. Zwłaszcza wtedy, gdy dziecko ma dostęp do komputera, komórki, wycieczek, markowych ubrań, trzeba uzmysławiać mu, że koledzy, którzy nie posiadają tego wszystkiego, wcale nie są gorsi. Ważną rolę w uczeniu dzieci szacunku do innych odgrywają szkoły, w których odbywają się zajęcia kulturoznawcze oraz wymiany uczniowskie, dzięki czemu dzieci mogą poznać swoich rówieśników pochodzących z dalekiego kraju. Należy pamiętać również, że uczenie dziecka szacunku do innych nie polega jednak tylko na pokazywaniu dobrych zachowań, ale również na krytyce tego, co złe. Dlatego jeśli zauważy się, że dziecko przejawia nietolerancję względem innych dzieci, należy szybko interweniować.