Jak obliczyć średnią prędkość

Obliczenia średniej prędkości, można dokonać bezpośrednio z uzyskanych pomiarów lub przy wykorzystaniu odpowiednio przekształconych wzorów matematycznych.

Prędkość to odległość, którą poruszający się obiekt pokonuje w jednostce czasu. W zależności od potrzeb stosujemy różne jednostki prędkości. W Europie najczęściej używaną są kilometry na godzinę lub metry na sekundę. W systemie anglosaskim częściej stosujemy mile na godzinę. W przypadku ekstremalnie dużych prędkości używamy dużej jednostki odległości na małą jednostkę czasu, na przykład prędkość światła wynosi 300000 kilometrów na sekundę i jest maksymalną prędkością osiągalną we wszechświecie, o czym mówi nam teoria względności Einsteina. W zależności od tego, jakimi danymi dysponujemy stosujemy różne drogi obliczania średniej prędkości.

Wariant pierwszy
Najprostszym wariantem jest sytuacja, w której znamy wszystkie odległości, które pokonaliśmy i czasy ich przebycia. W takim wypadku wystarczy odległość całkowitą podzielić przez całkowity czas. Przykład: przebyliśmy 2000 metrów w czasie 30 minut, a kolejne 1000 metrów zajęło nam również pół godziny. Obliczamy średnią prędkość: całkowita odległość 3000 metrów przebyta w czasie 60 minut, daje nam średnią prędkość 3 kilometrów na godzinę.

Wariant drugi
Jeśli nie posiadamy wszystkich danych potrzebnych do obliczenia średniej prędkości, tak jak w wariancie pierwszym, brakujące stałe musimy obliczyć. Stosujemy do tego odpowiednie przekształcenia podstawowego wzoru na prędkość: V = d / t, gdzie V oznacza prędkość, d to przebyta droga, zaś t odpowiada czasowi, w którym przebyto drogę. Zatem, jeżeli mamy daną prędkość i czas to wyliczenie drogi, niezbędnej do obliczenia średniej prędkości przedstawia się następująco: d = V x t, a wiec stanowi iloczyn prędkości i czasu. Jeśli brakującą daną jest czas, musimy wzór pierwotny przekształcić następująco: t = d / V, zatem czas podróżowania jest równy ilorazowi drogi i prędkości. Przykład: Zawodnik pokonuje na rowerze 120 km z prędkością 40 km/h, następnie przebiega 10 kilometrów w czasie 20 minut. Ostatnim etapem jego zawodów jest przepłynięcie 5000 metrów, czego dokonuje w przeciągu 25 minut. Aby obliczyć średnią prędkość zawodnika, musimy dodać wszystkie odległości, które pokonał, a więc 120 kilometrów na rowerze, 10 pieszo oraz 5 wpław. Należy pamiętać, by wszystkie odległości były podane w tych samych jednostkach, a następnie podzielić przez całkowity czas. Jego podróż rowerem trwała: 120 / 40 = 3 godziny, piesza 20 / 60 = 0,33 godziny, zaś płynął przez 25 / 60 = 0,42 godziny. Obliczona średnia prędkość zawodnika wynosi 135 km / 3,75 h =36 km/h.