Jak obliczyć zużycie energii konkretengo urządzenia

Aby obliczyć zużycie energii elektrycznej przez konkretne urządzenie należy dowiedzieć się, jaka jest jego moc, a następnie podstawić ją do wzoru.

Niejedna osoba chciałaby wiedzieć, jaką ilość energii elektrycznej zużywają poszczególne urządzenia, które posiada w domu. Wiedzę taką można wykorzystać choćby po to, aby przekonać się, które urządzenia pochłaniają najwięcej energii i – o ile to możliwe – ograniczyć ich używanie. Można także przekonać się, ile pieniędzy się traci zostawiając włączone światło, telewizor czy komputer, podczas gdy nie są one nam potrzebne. Aby obliczyć zużycie energii przez konkretne urządzenie wystarczy sprawdzić, jaką ma moc, a następnie skorzystać z prostego wzoru, umożliwiającego obliczenie zużywanego prądu.

Wzór na obliczenie zużycia energii
Aby obliczyć zużycie energii elektrycznej przez konkretne urządzenie, w pierwszej kolejności należy dowiedzieć się, jaka jest jego moc. Jest to wartość wyrażana w watach (oznaczana dużą literą „W”). Zazwyczaj informację o mocy można znaleźć na opakowaniu urządzenia, w instrukcji obsługi lub też na samym wyrobie. Następnie tę wartość należy przeliczyć na kilowaty (skrót tej jednostki to kW). Jeden kilowat równy jest tysiącowi watów. Kiedy mamy już obliczoną ilość kilowatów zużywaną przez wybrane urządzenie, trzeba tę wartość podstawić do wzoru. Wygląda on w następujący sposób: liczbę kilowatów pobieranych przez urządzenie należy pomnożyć przez czas, w jakim urządzenie jest włączone. W ten sposób można dowiedzieć się, jaką ilość kilowatogodzin (w skrócie kWh) zużywa na przykład telewizor czy lodówka. Dodatkowo można pomnożyć to przez aktualną cenę za kilowatogodzinę prądu (powinna być umieszczona na rachunku), dzięki temu można będzie przeliczyć ilość zużywanej energii na ilość wydawanych pieniędzy.

Przykłady obliczeń zużycia prądu przez urządzenia
Aby praktycznie wykorzystać zaprezentowany wzór, można na przykład obliczyć, jaką ilość prądu zużywa w ciągu jednej godziny grzejnik o mocy dwóch tysięcy watów. Najpierw należy przeliczyć tę ilość na kilowaty. 2000 watów równe jest 2 kilowatom. Wartość tę należy następnie podstawić do wzoru i obliczyć: 2 kilowaty pomnożone przez jedną godzinę pracy dają wynik 2 kilowatogodzin zużytej energii. Innym przykładem może być obliczenie miesięcznego zużycia energii i koszt prądu pobieranego przez telewizor o mocy 500 watów, włączony codziennie przez 3 godziny. Umownie można przyjąć, że cena jednej kilowatogodziny wynosi 0,4 złotego. Na początku należy obliczyć, ile godzin w miesiącu pracuje telewizor (przez 30 dni będzie to 90 godzin). Następnie należy przeliczyć moc urządzenia na kilowaty. 500 wat równe jest 0,5 kilowata. Podstawiając te dane do wzoru i mnożąc 90 godzin pracy przez 0,5 kilowata energii zużywanej w ciągu jednej godziny, otrzymamy wynik 45 kilowatogodzin. Na koniec trzeba jeszcze pomnożyć ten wynik przez cenę jednej kilowatogodziny, czyli 0,4 złotego i można przekonać się, że za oglądanie telewizji codziennie przez trzy godziny, po upływie miesiąca trzeba będzie zapłacić 18 złotych.