Jak oddać 1% podatku na cele charytatywne

Aby oddać 1% podatku na cele charytatywne należy wybrać organizację pożytku publicznego, odpowiednio wypełnić zeznanie podatkowe oraz złożyć je w Urzędzie Skarbowym.

Oddanie 1% podatku na cele charytatywne powinno stać się naszym corocznym zadaniem. Wiele osób uważa, że skoro jest to tylko jedna setna część podatku, nie zmieni ona diametralnie stanu finansowego organizacji pożytku publicznego. Fundacje patrzą na te fundusze zupełnie inaczej, często jest to jedno z ważniejszych źródeł ich dochodu. Przekazując jeden procent podatku na wybrany cel, możemy kontrolować, do kogo rzeczywiście trafią nasze pieniądze.

 

 

  • Wybranie Organizacji Pożytku Publicznego

Pierwszym krokiem w oddaniu 1% podatku na cele charytatywne jest wybranie organizacji, na rzecz której chcemy przekazać pieniądze. Wyboru można dokonać, korzystając z wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania wspomnianej części podatku, prowadzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, dostępnego na stronie internetowej ministerstwa. Dane można także uzyskać w terenowych wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego w dwudziestu Sądach Rejonowych na terenie całego kraju. Pozyskując informacje z tego źródła musimy jednak być świadomi, że nie otrzymamy takich danych jak adres czy numer konta, nie wspominając już o zakresie działalności danej organizacji, na cel której chcemy oddać 1% podatku. Jeżeli wiemy na jaką organizację chcemy oddać 1% podatku, możemy skorzystać z danych zamieszczonych na stronie internetowej danej organizacji pożytku publicznego. Korzystając z witryny konkretnej fundacji powinniśmy z łatwością znaleźć interesujące nas dane. Oddając 1% podatku na cele charytatywne ważną rzeczą jest upewnienie się, czy wybrana przez nas fundacja znajduje się na liście organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjęcia 1% podatku.

 

  • Odpowiednie wypełnienie zeznania podatkowego 

Mając już ustalone jakiej organizacji chcemy oddać 1% podatku na cele charytatywne, musimy odpowiednio wypełnić zeznanie podatkowe, aby klarownie zaznaczyć organizację, którą chcemy wesprzeć. Pierwszym krokiem jest ustalenie kwoty, jaką możemy przekazać na wybraną przez nas instytucję. Obliczenia należy zacząć od ustalenia podatku należnego Urzędowi Skarbowemu, a następnie wyliczenia z tej kwoty jednego procenta. Kolejnym krokiem w oddaniu 1% podatku na cele charytatywne jest wypełnienie odpowiednich pól właściwego dla nas formularza rozliczeniowego. Dane wspieranej przez nas fundacji musimy wpisać w rubrykach zatytułowanych „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”. Znajdziemy tam odpowiednie pola do wpisania nazwy oraz numeru z Krajowego Rejestru Sądowego, a także należnej kwoty, czyli wyliczonego wcześniej 1% podatku. Na jednym formularzu możemy oddać 1% podatku na cele charytatywne tylko jednej organizacji pożytku publicznego. Podatnicy rozliczający się na więcej niż jednym formularzu, mogą na każdym z nich przekazać odpis 1% innej organizacji.

 

  • Złożenie zeznania podatkowego w terminie oraz zapłacenie podatku

Złożony wniosek o oddanie 1% podatku na cele charytatywne zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy zapłacimy należny podatek w pełnej wysokości. Przekazaniem pieniędzy odpowiedniej organizacji zajmuje się Urząd Skarbowy, który przelewa kwotę po potrąceniu kosztów przelewu. Oddać 1% podatku na cele charytatywne można w zeznaniu podatkowym złożonym w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, złożonej nie później niż w dwa miesiące po terminie składania zeznań podatkowych.