Jak odmawiać różaniec?

Podczas odmawiania różańca katolicy rozważają tajemnice związane z życiem Chrystusa i odmawiają wielokrotnie te same modlitwy, jak naprzykład "Zdrowaś Mario" czy "Ojcze Nasz".

Różaniec - katolicka modlitwa - znana była już w wiekach średnich. Od tego czasu przeszła wiele przeobrażeń. Dziś, gdy się odmawia różaniec, wypowiada się jedne z najpopularniejszych modlitw, które wiele osób uczyło się w dzieciństwie, czyli "Ojcze Nasz" i "Zdrowaś Mario". Nieodłączny atrybut tej modlitw, sznur z odpowiednio ułożonymi koralikami zwany koronką lub różańcem, pomaga odliczać następujące po sobie modlitwy. Wiele osób dzieli modlitwę w ten sposób, że każdego dnia odmawia jedną dziesiątkę różańca.

Tajemnice różańca
W czasie odmawiania różańca przyjęło się rozważać różne tajemnice związane z wydarzeniami w życiu Chrystusa, dogmatami wiary i cudami. Przypisane są one poszczególnym dniom tygodnia. Gdy się odmawia różaniec w poniedziałek lub sobotę wspomina się tajemnice radosne, dotyczące narodzenia Chrystusa (od momentu zwiastowania Maryi po ofiarowanie Jezusa w świątyni). W czwartek rozważa się z kolei tajemnice światła, przypomniane niedawno przez papieża - Jana Pawła II. Związane są one z cudownymi wydarzeniami w czasie ziemskiego życia Chrystusa - na przykład z rozmnożeniem wina w Kanie Galilejskiej, ustanowieniem sakramentu eucharystii w czasie ostatniej wieczerzy czy chrztem w Jezusa w Jordanie. Wtorek i piątek poświęcone są tajemnicom bolesnym, czyli związanym z skazaniem na mękę krzyżową i śmiercią Jezusa na Golgocie. W pozostałe dni - niedzielę i środę - rozmyśla się nad tajemnicami chwalebnymi, które dotyczą zmartwychwstania Jezusa, zesłania Ducha Świętego i wniebowstąpienia i ukoronowania Maryi. Każda z tajemnic składa się z pięciu punktów, czyli z tylu dziesiątek, ile ma cały różaniec.

Sposób odmawiania modlitwy
Każde oczko różańca odpowiada kolejnej modlitwie. Aby rozpocząć odmawiać różaniec, należy przeżegnać się. Następnie na pierwszym koraliku wypowiadamy jedną z dłuższych modlitw - "Wierzę w Boga", później na trzech następnych "Zdrowaś Mario" i na ostatnim przed medalikiem "Chwała Ojcu". Na większym sznurku mamy pięć razy po dziesięć oczek. Między każdą grupą dodatkowo umocowany jest jeden koralik. Na pierwszym oczku dziesiątki mówimy "Ojcze Nasz". Na nim także i na każdym kolejnym wypowiadamy "Zdrowaś Mario", zaś na dodatkowym oczku pomiędzy dziesiątkami "Chwała Ojcu". Nierzadko obok tej modlitwy wypowiada się inne, na przykład "O mój Jezu...". Każdą następną dziesiątka wygląda tak samo jak pierwsza. Można ją poprzedzić głośnymi rozważaniami odpowiedniej tajemnicy różańca. Po zakończeniu wszystkich modlitw, odmawiamy jeszcze "Pod Twoją obronę". Następnie czynimy znak krzyża. Gdy się odmawia różaniec w większym gronie, na przykład w czasie nabożeństwa przy zmarłym, wierni "dzielą" pomiędzy siebie modlitwy. Ktoś przygotowuje rozważania do konkretnej dziesiątki różańca, ktoś inny zaś prowadzi całą modlitwę. Często jedna osoba odmawia "Zdrować Mario", a wszystkie pozostałe dokańczają od słów "Święta Mario".