Jak oszacować koszty rozwodu?

Chcąc oszacować koszty rozwodu należy określić koszty orzeczeń sądowych oraz wynajęcia adwokata, należy też brać pod uwagę możliwość nałożenia przez sąd alimentów.

Osoby składające pozew o rozwód muszą liczyć się z tym, że złożenie wniosku i przeprowadzenie rozprawy sądowej wiąże się z licznymi, dość wysokimi opłatami. Chcąc oszacować koszty rozwodu należy wziąć pod uwagę opłaty stałe, naliczane za składanie różnego typu wniosków oraz wynagrodzenie, jakie trzeba będzie zapłacić wynajętemu prawnikowi. Osoby posiadające dzieci muszą także brać pod uwagę fakt, że być może będą musiały płacić alimenty stronie, która przejmie obowiązek opieki nad potomstwem.

Opłaty sądowe

Aby oszacować koszty rozwodu przede wszystkim należy zorientować się, jakie opłaty są naliczane za złożenie określonych wniosków. Koszt złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 złotych i ponosi go strona, która go wnosi. Jeżeli sąd orzeknie rozwód za porozumieniem stron, połowa tej kwoty zostanie po zakończeniu procesu zwrócona. Inne koszty sądowe, jakie należy brać pod uwagę to opłata za orzeczenie o eksmisji małżonka wynosząca 200 złotych oraz orzeczenie o podziale majątku kosztujące 1000 złotych (w przypadku, gdy obie strony mają zgodny plan podziału kwota ta zmniejsza się do 300 złotych). Dodatkowo strona, która przegra sprawę rozwodową może zostać obciążona kosztami stawiennictwa świadków oraz ewentualnymi opłatami za wydanie opinii przez biegłych sądowych (na przykład dotyczących opieki rodzicielskiej). Należy pamiętać także, że wykonanie odpisów od wszelkich orzeczeń sądowych jest płatne i kosztuje 6 złotych za jedną stronę.

Koszty wynajęcia adwokata

Nie można jednoznacznie ustalić, jak wysokie będą koszty wynajęcia adwokata. Zależą one bowiem od jego doświadczenia i renomy. Jeśli ktoś chce skorzystać z usług znanego prawnika, który wygrał już wiele spraw rozwodowych, będzie musiał zapłacić więcej niż w przypadku mniej znanego adwokata. Koszty wynajęcia prawnika zależą także od tego, ile rozpraw się odbędzie oraz od stopnia trudności danej sprawy. Osoba, która z powodu trudnej sytuacji materialnej nie może sobie pozwolić na wynajęcie adwokata, może złożyć w sądzie wniosek o przyznanie go z urzędu. Musi ona jednak dokładnie udokumentować swoją sytuację finansową. Należy pamiętać, że za złożenie nieprawidłowego oświadczenia o dochodach sąd może nałożyć grzywną w wysokości od 1 do 2 tysięcy złotych.

Alimenty

Szacując koszty rozwodu warto pamiętać, że nie ograniczają się one do samej rozprawy sądowej, ale mogą być ponoszone jeszcze przez wiele lat. Dzieje się tak w sytuacji, gdy nałożone zostaną na nas alimenty na utrzymanie potomków lub małżonka, który nie jest samodzielny finansowo. Alimenty ustalane są indywidualnie, w zależności od ilości dzieci oraz możliwości finansowych osoby, na którą zostały nałożone. Należy pamiętać, że wydanie przez sąd orzeczenia o nałożeniu na współmałżonka alimentów także jest płatne i wynosi ono 5% od rocznej wartości tego świadczenia.