Jak podzielić kurczaka na części

Aby prawidłowo podzielić kurczaka na części należy najpierw zapoznać się z budową ciała zwierzęcia i charakterystyką elementów jakie możemy z niego otrzymać.

Prawidłowo wykonany podział kurczaka na części może stanowić podstawę udanego posiłku. Odpowiednio rozdzielone mięso wygląda smacznie i estetycznie. Dzięki umiejętnie przygotowanej potrawie możemy zrobić pozytywne wrażenie na gościach. Jednak podzielić kurczaka na części można tylko wtedy, gdy wiadomo, że tuszka jest odpowiednio wypatroszona, czysta, dokładnie oskubana, dobrze wykrwawiona oraz przede wszystkim świeża.

 

 

  • Podstawowe elementy tuszki drobiowej
    Chcąc podzielić kurczaka na części, powinno się zwrócić uwagę na to, co chcemy z niego otrzymać. Podstawowe części tuszki drobiowej to elementy kulinarne. Uzyskiwane są one po rozdzieleniu porcji kulinarnej, którą tworzą kości wraz z szyją, skrzydłami, kuprem, piersiami i udami, oraz czasem łapami. Podstawowe elementy jakie możemy otrzymać z porcji kulinarnej to połówka, ćwiartka przednia i tylna, noga, udo, podudzie, skrzydło, szyja, pierś, filet z piersi i ewentualnie grzbiet. Każda część ciała kurczaka ma inną budowę i masę. Nogi są największymi elementami u drobiu grzebiącego i to one są najbardziej umięśnione.
  • Charakterystyka poszczególnych elementów
    Żeby prawidłowo podzielić kurczaka na części trzeba pamiętać, że elementy tuszki drobiowej maja swoje własne położenie oraz granice wskazujące gdzie należy poprowadzić nóż. Szyja jest elementem, który ograniczają pierwszy krąg szyjny i bark. Połówkę rozdziela linia grzebienia mostka i kręgosłupa. Grzebień mostka jest to duża płaska kość znajdująca się na mostku u ptaków, będąca miejscem przyczepu mięśni piersiowych. Stanowi jedną z największych kości szkieletu u ptaków, dlatego łatwo go zlokalizować. Ćwiartka jest częścią otrzymaną dzięki poprzecznemu przecięciu połówki. Pierś to część ograniczona kościami kruczymi, kością mostka i zakończeniem żeber. Filet z piersi stanowią mięśnie piersiowe bez skóry. Skrzydło to po prostu kończyna przednia oddzielona od stawu barkowego. Noga dzieli się na udo i podudzie. Jest to kończyna tylna ograniczona stawem biodrowym i skokowym, natomiast udo i podudzie oddziela od siebie staw kolanowy. Grzbiet to część otrzymana po oddzieleniu kończyn, piersi i szyi, bez dzielenia tuszki na połówki i ćwiartki.
  • Prawidłowe wycinanie elementów tuszki
    Aby podzielić kurczaka na części należy rozpoczynać nacięcia wzdłuż charakterystycznych miejsc. Szyję najłatwiej oddzielić wykonując nacięcia wzdłuż jej nasady, a następnie odciąć ją prostopadłym cięciem. Podział na połówkę prawą i lewą wykonywany jest za pomocą dwóch cięć. Jedno z nich należy przeprowadzić wzdłuż kręgosłupa, drugie wzdłuż grzebienia mostka. Podział połówki na ćwiartki odbywa się przez przecięcie jej prostopadle względem grzebienia mostka i kręgosłupa w miejscu stanowiącym połowę ich długości. Pierś najłatwiej jest otrzymać odcinając skrzydła i część grzbietową. Cięcia od strony bocznej przeprowadza się od strony barku i mostka. Filet z piersi to pierś bez skóry, którą można łatwo oddzielić nożem. Filet rozdzielany jest zwykle na dwie połówki. Skrzydło otrzymywane jest przez nacięcie wzdłuż stawu barkowego. Wycięcie nogi przeprowadzane jest przez nacięcie ponad stawem biodrowym, kolejno równolegle do kręgosłupa, a następnie kierując nóż do okolic kupra. Linia cięcia powinna być owalna. Aby podzielić nogę na udo i podudzie należy poprowadzić cięcie wzdłuż stawu kolanowego. Z tak przeprowadzonego podziału tuszki uzyskujemy pierś, dwie nogi, ewentualnie dwa uda i dwa podudzia, dwa skrzydła, szyję oraz grzbiet w czterech częściach.