Jak pomagać dziecku w zadaniach domowych

Rodzice mają duże problemy z zagonieniem swoich pociech do nauki, nie wiedząc, że dobre miejsce pracy i ustalenie żelaznych zasad ułatwi dziecku rozwiązywanie zadań domowych.

W pierwszych latach przygody z nauką, kiedy dziecko nie ma jeszcze wyrobionego nawyku systematyczności, ogromną rolę odgrywa postawa rodziców. Zadanie domowe może być łatwe lub trudne, lecz każda forma jest jednakowo ważnym czynnikiem kształtującym obowiązkowość, wolę i charakter dziecka. Dodatkowo rozwija kreatywność i wyrabia właściwe podejście do pracy, a prawidłowo wykonane wzmacnia wiarę we własne umiejętności i motywuje do dalszego rozwoju. Te podstawowe elementy są spełnione tylko wtedy, kiedy rozwiązywanie zadania domowego przebiega w należytym porządku, z zachowaniem elementarnych reguł.

Organizacja miejsca pracy

Zanim dziecko przystąpi do rozwiązania swojego pierwszego zadania domowego, obowiązkiem rodzica jest zapewnienie mu do tego odpowiednich warunków. Miejsce pracy powinno być należycie uporządkowane, oświetlone i zawierać tylko elementy niezbędne, aby wykonać zadane przez nauczyciela ćwiczenie. Należy zadbać o usunięcie bodźców dekoncentrujących, takich jak telewizor, szum za oknem czy pies w pobliżu. Wyłączanie radia nie zawsze jest konieczne ,bowiem niektórym dzieciom łatwiej przychodzi skupienie przy dźwiękach muzyki klasycznej. Warto zainwestować w tablicę korkową nad biurkiem, która może znacznie ułatwić organizację pracy oraz przegląd najważniejszych informacji związanych z poszczególnymi przedmiotami.

Dobre nawyki kluczem do sukcesu

Od najmłodszych lat należy wyrabiać w dziecku poczucie obowiązkowości i systematyczności. Pomóc w tym może wspólna organizacja planu tygodniowego, w którym zadanie domowe jest wpisane zawsze o tej samej porze, a dopiero po jego rozwiązaniu następują większe przyjemności. Bardzo pomocne jest także hierarchiczne stopniowanie trudności prac - na końcu powinny zostać wykonane najtrudniejsze z nich. Należy także ustalić z dzieckiem, że rodzic ingeruje tylko w przypadku ćwiczeń, które dziecko nie jest w stanie wykonać bez pomocy. Widząc malejące zaangażowanie i skupienie wskazane jest robienie krótkich przerw, szczególnie przy trudnych zadaniach domowych. Pomocne okazuje się także urozmaicenie dziecku sposobów przekazywania wiedzy poprzez zagadki, ilustracje, filmy wideo, które zachęcają i wzbudzają przyjemne skojarzenia z nauką. Największą krzywdą, która odbije się na samodzielności dziecka, jest wykonanie za niego zadanych ćwiczeń. Rodzic nie może wyręczać swojego malucha. Musi jedynie monitorować pracę dziecka i chwalić za każdorazowo prawidłowe wykonanie zadania domowego, a po ciężkim wysiłku intelektualnym młodego ucznia, dać mu czas na obiecaną chwilę przyjemności.